Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Welcome semináre pre Mileniálov

08.11.2018

Sériu Welcome seminárov po celom Slovensku zorganizoval Partner spoločnosti PARTNERS GROUP SK Ján Müller. Témou Mileniáli predstavil, ako sa pracuje s novou generáciou, ktorá ovláda pracovný trh a akú príležitosť predstavujú. Semináre v dvanástich mestách po celom Slovensku sa vyznačovali mimoriadne vysokou návštevnosťou a nesmierne dobrými ohlasmi.

Všetko o mileniáloch sa dozvedeli účastníci Welcome seminárov, a to priamo od Partnera spoločnosti PARTNERS GROUP SK Jána Müllera. Prezentácia o mileniáloch pre mileniálov – aj tak by sa dala charakterizovať trojhodinová prezentácia, počas ktorej Ján Müller výstižne zhrnul základné charakteristiky a zaujímavé fakty o generácii mileniálov. Zosumarizoval, aké sú ich preferencie a očakávania na pracovnom trhu a ako narážajú pri kontakte s organizáciami ovládnutými predchádzajúcou generáciou. Zároveň však vystihol silné stránky tejto generácie a predstavil účastníkov príležitosti, ktoré v súčasnosti trh pre mileniálov ponúka. Odprezentoval finančný plán a prečo je pre mladých ľudí unikátnou príležitosťou začať pracovať na svojej budúcnosti v čo najskoršom čase. Predstavil tiež kariérnu príležitosť a dôvody, prečo by mali mileniáli naštartovať novú kariéru.

Účastníkmi boli nielen nováčikovia v PARTNERS GROUP SK patriaci do generácie mileniálov, no predovšetkým pozvaní adepti s potenciálom uplatniť sa vo finančnej sfére – väčšina patriaca práve do generácie označovanej ako mileniáli. Na prezentácii sa dozvedeli mnohé zaujímavé postrehy o svojej generácii a určite si odniesli do svojho kariérneho, ale i osobného života množstvo užitočných rád a návodov.

Lákavá téma v podaní špičkového rečníka prilákala mnohých a spolupracovníci spoločnosti pozvali na semináre rekordný počet ľudí. Na termíne v Bratislave dokonca nestačila kongresová sála s najväčšou kapacitou v meste a prednáška sa pre mimoriadne veľký záujem streamovala aj do prenajatej kaviarne v lobby hotela.

 

Mileniáli – generácia Y

Narodení približne od 80. rokov do roku 2000, výrazne ovplyvnení technológiami a vedomí si svojich kvalít a silných stránok. Na pracovnom trhu u nich absentuje lojalita k značke či zamestnávateľovi – majú vysoké očakávania na kvalitu pracovného prostredia, rozvoj svojej osobnosti a zodpovedajúce ohodnotenie. Hľadajú však lídrov, s ktorými by sa principiálne stotožnili a ktorí by ich inšpirovali. Generáciu mileniálov charakterizuje tiež silná príslušnosť ku komunite a veľký dôraz na hodnotu voľného času a sebarealizácie. Ak sa však nadchnú pre myšlienku, nie je pre nich problém investovať svoj čas a energiu aj nad rámec a pracovať intenzívne na jej naplnení.

 

Generácia Z

Generácia aktuálne vystupujúca do dospelosti, narodená plne do digitálneho sveta a multikulturalizmu. Schopní plniť viacero úloh naraz a prirodzene pracujúci s novými technológiami, majúci ešte väčšie očakávania rovnováhy medzi kariérnym a osobným životom, vlastné naplnenie a rozvoj osobnosti než predchádzajúca generácia. Žijúci v prítomnosti a odmietajúci myslieť na to, čo bude v budúcnosti, či dokonca niečo plánovať. Sú však pragmatickí a otvorení podnikateľským príležitostiam.

 

Výskum medzi Generáciou Y

„Predstava o dospelosti“

  • 17 % kúpa domu
  • 20 % svadba
  • 39 % odsťahovať sa od rodičov
  • 47 % naučiť riešiť problémy
  • 59 % naučiť sa rozhodovať
  • 60 % dosiahnuť finančnú nezávislosť

Generácia Y dosahuje šťastie prostredníctvom jedinečnej sústavy faktorov – SLOBODA A KONTROLA