Vzdelávací projekt s Pioneer Investments

02.05.2017

V riaditeľstve Mariána Padyšáka zorganizovali v spolupráci s Pioneer Investments projekt zameraný na finančné vzdelávanie. Jeho cieľom bolo atraktívnym spôsobom motivovať účastníkov k následnej aktívnej spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. O priebehu a význame projektu hovorí Peter Ondrúšek, Executive Manager.

V riaditeľstve Mariána Padyšáka zorganizovali v spolupráci s Pioneer Investments projekt zameraný na finančné vzdelávanie. Jeho cieľom bolo atraktívnym spôsobom motivovať účastníkov k následnej aktívnej spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. O priebehu a význame projektu hovorí Peter Ondrúšek, Executive Manager.

Každý človek občas premýšľa nad tým, aká je najlepšia investícia. Niektorým napadnú investície do realít, iných kurzové rozdiely, zlato alebo diamanty. Okrem investície do správneho postoja je to však predovšetkým investícia do nášho vzdelania. Pretože práve vzdelanie je niečo, čo nám nikto nikdy nevezme.

Exkluzivita projektu

Samotný vzdelávací projekt sme prezentovali ako exkluzívny, pričom cieľovou skupinou boli ľudia, s ktorými máme dobré vzťahy a vedeli by sme si s nimi predstaviť vzájomnú spoluprácu. Počas riadeného databázového dňa sme sa s tímom sústredili na výber potenciálnych spolupracovníkov z radov našich klientov, bonitných klientov (kde bol potenciál na investície do podielových fondov), mienkotvorné osoby z radov našich klientov (aby sme vedeli ľahšie získať odporúčania na spolupracovníkov) a známych, ktorých sa nám zatiaľ nepodarilo pozvať na vzdelávací cyklus. Exkluzivita projektu bola umocnená tým, že nosnou témou bola prednáška spoločnosti Pioneer Investments pod vedením Country Managera Miroslava Ovčarika, ktorý s účastníkmi prebral základné princípy investovania a fungovania dividendových fondov.

Priebeh vzdelávania

Následne všetci mohli získané vedomosti aplikovať do praxe priamo v simulácii obchodovania na burze, prostredníctvom investičnej hry Wall Street. Takto sme im názorne ukázali, ako funguje obchodné vzdelávanie v našej spoločnosti a v čom je rozdielne oproti klasickému akademickému vzdelaniu v školách. Hlavným rozdielom je bezpochyby to, že nadobudnutá teória sa okamžite aplikuje do praxe. Naším cieľom taktiež bolo, aby všetci zúčastnení lepšie pochopili základné princípy a zásady dlhodobého budovania aktív ako jedného zo strategických cieľov spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Taktiež sme sa snažili o to, aby pochopili, že najväčším rizikom pre všetky portfóliá nie je správanie trhov, ale správanie investorov. Že až 92 % všetkých produktov a služieb, ktoré kupujeme, pochádza od nejakej spoločnosti, ktorá je obchodovaná na burze. Niektoré pritom používame celý život. Ako akcionár som ich majiteľom a profitujem z ich používania na celom svete. 

Prínos projektu

Za náš tím sa projektu zúčastnilo 24 ľudí, z toho 16 klientov a 8 neklientov. Výstupom, ktorý sme zatiaľ získali, bolo navýšenie jednorazových investícií klientov, ktorí sa projektu zúčastnili, o objem vo výške cca 380 000 eur. Navyše, 3 ľudia nastúpili do vzdelávacieho procesu v rámci školenia Basic a 3 z pozvaných sa stali novými klientmi. Súčasne s tým sa nám taktiež otvoril priestor na získanie ďalších náborových odporúčaní. Zároveň došlo k citeľnému prehĺbeniu vzájomnej dôvery, na čom máme v úmysle stavať v najbližšom čase, keď budú prebiehať výstupné rozhovory s cieľom získať náborové odporúčania a dať ďalšie ponuky na spoluprácu.

Po absolvovaní vzdelávania sa výrazne zlepšil aj postoj existujúcich spolupracovníkov k jednorazovým investíciám, čo opäť otvára nové možnosti na ceste za získaním 1 milióna eur pod správou na jedného spolupracovníka. Napríklad Jozef Jobb, Consultant, ktorý je v spoločnosti jeden rok, získal (aj vďaka tomuto projektu) pod správu zatiaľ približne 455 000 eur. Jeho cieľom je k 1. 1. 2018 mať pod správou  1 milión eur, zaradiť sa do „klubu milionárov“ a vďaka tomu získať od spoločnosti Pioneer Investments nadštandardnú podporu.