Výchova investorov

10.07.2011

Ako pri všetkom, čo súvisí s peniazmi, aj investovanie je otázkou dostatočnej finančnej gramotnosti a poskytovania informácií. Team Manager vysvetľuje, ako naučiť ľudí investovať.

Ako pri všetkom, čo súvisí s peniazmi, aj investovanie je otázkou dostatočnej finančnej gramotnosti a poskytovania informácií. Team Manager vysvetľuje, ako naučiť ľudí investovať.

Skôr ako začneme s klientom investovať jeho úspory, musíme určiť jeho cieľ investovania. Veľa sprostredkovateľov stroskotá už v prvom kroku a nevedia cieľ definovať. Cieľ musí byť jasný, reálny, merateľný, primeraný, časovo určený (kam/na ako dlho/čo očakávam).

Potom nasleduje analýza klienta, kde zisťujeme jeho skúsenosti a znalosti. Prejdeme investičný trojuholník (riziko - likvidita - výnos) a zistíme, aký má postoj. „Netreba zabúdať, že s investovaním je to ako s otužovaním (princíp studená sprcha). Pokiaľ klient nemá skúsenosti s investovaním, odporúčam začať konzervatívne. Skúste sa ísť na Vianoce kúpať na jazero s ‚ľadovými mužmi'. Aj oni sa musia na to postupne pripravovať. Na druhej strane platí, že výnos je odmena za podstúpené riziko, a čím je riziko vyššie, tým potrebuje investícia viac času," vysvetľuje Marek Fides.

Keď máme vyriešené skúsenosti a znalosti, môžeme nastaviť investičnú stratégiu. Základným predpokladom dobrej stratégie je diverzifikácia, ktorá môže byť statická (systém FEREO) a dynamická (pravidelné investovanie). Systém FEREO využívajú najbohatší ľudia na svete. Svoje investície majú rozdelené do viacerých tried aktív - fix income (pevne úročené finančné nástroje) a equities (akcie), real estate (nehnuteľnosti) a opportunities (príležitosti na finančnom trhu). Pravidelnou investíciou zase znižujeme investičné riziko v čase. Každé dobré portfólio by malo obsahovať peniaze likvidné, isté a výnosné (krátke, stredné a dlhé peniaze). Ak cena rizikových investícií prudko klesne, časť likvidných peňazí môže poslúžiť na dokúpenie daných akcií, aby sme „zriedili" cenu. Investičná stratégia rozhoduje až o 92 % konečného výnosu (4 % správca investícií a 4 % čas nákupu investície), preto sa jej oplatí venovať dostatočnú prípravu.

Následne už vyberieme konkrétne finančné nástroje a investičné spoločnosti. „Ukážme si, ako by mohlo vyzerať dobre nastavené investičné portfólio. Likvidné peniaze - AXA Konto (1 rok), krátke peniaze - PIO Euro Strategic Bond (1 - 3 roky), na 3 - 10 rokov odporúčam využiť sporiace schémy PIO Rytmus a AXA Generation X a pri jednorazovom investovaní - fondy absolútneho výnosu PIO Absolute return multi-strategy, akciové fondy z Rytmusu (portfólio P3 a P6) a ako doplnok komodity (max. 10 - 15 % portfólia)," približuje Marek Fides.

 

Základné princípy investovania a najväčšie chyby:
• Nenaháňať výnos za chvost - ak dobre nastavíme investičnú stratégiu, zmeny by mali byť len „kozmetické". Najobľúbenejší investičný horizont W. Buffeta je navždy.
• Strach zo straty je silnejšia emócia ako túžba po zisku - mať niečo a prísť o to je vždy horšie, ako to nemať nikdy.
• Stanovenie si cieľa s klientom - najčastejšia chyba. Pokiaľ nemám stanovený cieľ, tak hneď pri prvej vyššej volatilite sa klient začne správať príliš aktívne, bude chcieť meniť stratégiu, a to sa nemusí vyplatiť.
• Žiadny servis klienta aj v „zlých časoch" - s klientom je potrebné komunikovať vždy, aj keď jeho portfólio stúpa, aj keď dočasne klesá. Počas celej lehoty si vytvárame s klientom vzťah a servis je tá najväčšia pridaná hodnota. Je to ako s autom, dnes môžete mať to najlepšie auto na svete, ale pokiaľ ho nebudete servisovať, tak po 2 - 3 rokoch ho môžete vymeniť celé. Peniaze sú 10-krát citlivejšie.
• Sľubovanie nadvýnosov - menej je vždy viac. Vždy je lepšie byť konzervatívnejší v predpokladoch a na konci, keď má klient viac, vás pochvala určite neminie.