Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Štart vzdelávacieho projektu MDC

26.09.2011

Management Development Center (MDC) – rozvojové centrum pre manažérov – je vzdelávací projekt určený pre spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorí dosiahnu pozíciu M1. Cieľom je poskytnúť základné vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné fungovanie na manažérskej pozícii.

Management Development Center (MDC) – rozvojové centrum pre manažérov – je vzdelávací projekt určený pre spolupracovníkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorí dosiahnu pozíciu M1. Cieľom je poskytnúť základné vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné fungovanie na manažérskej pozícii.

„MDC je cyklus štyroch intenzívnych vzdelávacích kurzov zameraných na rozvoj zručností v oblasti vedenia spolupracovníkov a riadenia štrukturálnych firiem. Koncepcia zavedenia MDC do plánu vzdelávania v našej spoločnosti je pripravená tak, aby v úvode projektu bolo toto vzdelávanie sprístupnené všetkým manažérom na pozíciách M1, M2 a následne budú v polročných intervaloch realizované vzdelávacie cykly pre spolupracovníkov, ktorí dosiahnu pozíciu  M1,“ vysvetľuje Jozef Bartánus, manažér pre vzdelávanie.

Na úvod vzdelávacieho cyklu v rámci MDC bol zaradený kurz s názvom Manažérska abeceda. Prvý kurz sa uskutočnil 30. 6. 2011 a k dnešnému dňu bolo zrealizovaných spolu osem kurzov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 manažérov. Hlavnými cieľmi tohto kurzu je príprava na efektívne zvládanie jednotlivých činností v rámci manažérskeho cyklu so zameraním na prácu s cieľmi, plánovanie, stanovovanie úloh a kontrolu. Ďalšou významnou témou v rámci tohto kurzu je téma zameraná na vedenie porád. Kurzy sú vedené interaktívnou formou tak, aby účastníci odchádzali nielen so súborom vedomostí obsiahnutých v poznámkach, ale aby už v priebehu kurzu mali možnosť nadobudnúť konkrétne zručnosti, ktoré budú môcť využiť v praktických situáciách pri práci so svojím tímom.

Od polovice septembra pokračuje projekt MDC kurzom na tému „Individuálne rozhovory“ a pre spolupracovníkov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na pozíciách M1 a M2, vyvrcholí v budúcom roku realizáciou ďalších dvoch kurzov.

„Verím, že vzdelávací projekt MDC bude efektívnym prostriedkom na získanie základnej manažérskej výbavy a prispeje k vytváraniu podmienok a prostredia pre úspešné kariéry našich spolupracovníkov,“ dodáva na záver J. Bartánus.