Správna príprava vám pomôže prísť až do cieľa

23.11.2018

S financiami začínal v roku 2004 ešte ako študent vysokej školy. Na pozíciu Managing Director bol povýšený o osem rokov neskôr a stal sa najmladším povýšeným riaditeľom spoločnosti. Jozef Krištof.

Moje biznisové začiatky sa viažu na rok 2004, keď som ako 24-ročný študent Žilinskej Univerzity dostal od pána Müllera ponuku, ktorá sa „neodmieta“. V tom čase som ešte nevedel presne, čo chcem robiť, no túžil som po slobode a chcel som sa naučiť, ako byť úspešným podnikateľom. Bolo úžasné, že práve vtedy prišiel do môjho života človek, ktorý bol ochotný učiť ma podnikať. Mal som veľmi obmedzené možnosti, keďže som s podnikaním nemal žiadne skúsenosti, ani znalosti. Navyše som žil z vreckového 16,60 € na týždeň. Pán Müller mi však ukázal, že k podnikaniu sa môžem prepracovať aj bez vstupného kapitálu, a to práve cez Plán kariéry s jasnými a objektívnymi kritériami. Plán kariéry sa tak môže stať mojím biznis plánom, ktorý jasne definuje a kvantifikuje môj kariérny, kompetenčný aj finančný rast, a tak dokážem naplánovať potrebné kroky, ktoré vedú k ich naplneniu. Pochopil som teda, že cez robenie úspešnej kariéry a nasledovaním svojho lídra sa môžem prepracovať k skutočnému podnikaniu.

Hneď na začiatku kariéry som naplánoval pozíciu riaditeľa a začal som na tejto výzve pracovať. Sústredil som celú svoju pozornosť na aktivity, ktoré ma k cieľu privedú, a to na budovanie priamych štruktúr a poskytovanie našej služby klientom. Mojej vízii som sa maximálne odovzdal a s radosťou a nadšením som komunikoval svoj zámer takmer každému. Získaval som klientov, budoval nových ľudí, úspechy sa striedali s neúspechmi, naberal som cenné skúsenosti. Dosiahnuť pozíciu riaditeľa mi trvalo 8 rokov a stal som sa najmladším riaditeľom v spoločnosti.

Viete čo sa mi na mojom živote najviac páči? Že každé ráno vstávam s tým, že idem robiť niečo, čo má baví, čo mám rád. Inšpirujem ľudí k tomu, aby robili veci, ktoré ich tiež inšpirujú, aby zvyšovali kvalitu svojich životov a aby bohatli. Je to skutočne skvelý pocit a tiež dobrodružstvo, keď sa snažíme v spoločnosti vytvárať tie najlepšie spôsoby, ako to dosiahnuť. Výborné na tom je aj to, že týmto spôsobom som dokázal materiálne zabezpečiť svoju rodinu na vysokú úroveň. Zároveň som sa zoznámil a obklopil najúspešnejšími lídrami na trhu v našom odvetví. Mám naozaj šťastie, že môžem robiť to, čo ma baví, a vlastne vďaka tomu som v živote úspešný.

Preto mojím receptom na úspech je na jednej strane mať jasný cieľ, kým sa chcem v živote stať, a na strane druhej mať rád aktivity a činnosti, ktoré ma k tomuto cieľu privedú. Je to môj recept na to, ako prežívať naplnenie z práce a zároveň dosahovať ciele.

Na pozícii Managing Director som piaty rok, čo je najdlhšie obdobie v mojej kariére na jednej pozícii. S odstupom času som pochopil, že po dosiahnutí tejto kariérnej pozície, ktorú som si naplánoval už na začiatku spolupráce, som si nedefinoval novú kariérnu métu. Dosiahol som isté uspokojenie a namiesto kontinuálneho budovania nových štruktúr som začal viac riadiť a spravovať to existujúce. To malo za následok spomalenie rozvoja štruktúr.

To znamená, že v biznise je najdôležitejšie na akejkoľvek pozícii budovať priamu štruktúru a viesť tak spolupracovníkov k rozvoju cez osobný príklad. A to je to, čomu sa aktuálne venujem a naďalej sa venovať budem. Budujem nových ľudí, preberám zodpovednosť, beriem do terénu spolupracovníkov, rozbieham nové štruktúry, rozvíjam svoje kompetencie a tým podporujem potenciál rastu v celej štruktúre. Aktuálne mám v príprave 3 priamych spolupracovníkov a 23 potenciálnych spolupracovníkov v riaditeľstve.

Pre nováčikov je najdôležitejšie zvládnuť prvé dva roky spolupráce, keď sa učia profesiu a pripravujú sa na následnú fázu rastu. Preto ten najdôležitejší odkaz je nepodceniť fázu prípravy. Správna príprava je niečo ako naplánovanie cesty k vrcholu. Namiesto toho, aby sa okamžite pustili na cestu a skončili tak hneď pri prvej nečakanej prekážke, si vďaka príprave pripravia všetko potrebné na to, aby sa im podarilo dostať do cieľa svojej kariérnej cesty. Úspech v biznise v prvom rade nespočíva v technikách ani v stratégiách, ale v správnom nastavení seba samého. Na svojom nadšení. Na energii, ktorú do toho vložíme. Pokiaľ sa chcem stať skutočne úspešným, musím mať špičkový prístup. Jednoducho musím dať viac. Podobne ako je tomu pri rozdiele medzi rekreačnými a špičkovými športovcami.

Odporúčam si zodpovedať jednu kľúčovú otázku. Chcem robiť poradenstvo, alebo chcem podnikať v poradenskom biznise?

Zároveň je veľmi dôležité, aby si každý nováčik našiel vo firme lídrov, ktorými sa dá viesť, a aby nevybočil z cesty, odporúčam neustále si pýtať spätnú väzbu a tým sa dať usmerňovať. V neposlednom rade byť aktívny, za každých okolností praktizovať, robiť stretnutia, neustále dávať o sebe vedieť. Inými slovami robiť veci skôr, ako sa ich začnem báť, a tým predchádzať obavám, pri ktorých je vedecky dokázané, že 86 % sa nikdy nestane. Nebojte sa robiť chyby! Všimol som si, že v konečnom dôsledku všetky neúspechy, ktoré v danom momente vnímame ako „tragédiu“, sa s odstupom času stali úsmevnými príbehmi.

Moje plány a ambície sú stať sa Partnerom spoločnosti. Byť lídrom v budovaní nových štruktúr a stať sa tak hnacím motorom rastu v celom riaditeľstve. Chcem svojím prístupom a aktivitami podporovať napĺňanie firemnej stratégie, budovať úspešný tím, systematicky, koncepčne a dôsledne viesť ľudí k úspešným kariéram a poskytovať im plnú podporu. Plánujem byť neoddeliteľnou súčasťou strategických projektov spoločnosti a svojím správaním, spôsobom premýšľania, postojom a prístupom napĺňať predstavy úspešnej spoločnosti PARTNERS GROUP SK.