Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slávnostné otvorenie PARTNERS GROUP BG

03.05.2018

Dňa 10. januára 2018 sa konalo slávnostné otvorenie pobočky spoločnosti PARTNERS GROUP SK v Bulharsku. Pri tejto príležitosti sa v Sofii zišli predstavitelia vedenia spoločnosti, zástupcovia Riaditeľskej rady a vysokí reprezentanti partnerských finančných inštitúcií.

Dňa 10. januára 2018 sa konalo slávnostné otvorenie pobočky spoločnosti PARTNERS GROUP SK v Bulharsku. Pri tejto príležitosti sa v Sofii zišli predstavitelia vedenia spoločnosti, zástupcovia Riaditeľskej rady a vysokí reprezentanti partnerských finančných inštitúcií.

Oficiálne otvorenie prvej zahraničnej pobočky spoločnosti prebehlo v slávnostnom duchu za prítomnosti kľúčových partnerov a predstaviteľov vedenia spoločnosti. Margarita Vassileva, Deputy General Manager spoločnosti v Bulharsku, spolu s generálnym riaditeľom PARTNERS GROUP SK a PARTNERS GROUP BG Jurajom Jurasom privítala prítomných hostí v nových kanceláriách spoločnosti. Za vedenie spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa otvorenia tiež zúčastnil predseda Predstavenstva PARTNERS GROUP Holding SK Bohuslav Benedek, predseda Dozornej rady PARTNERS GROUP Holding SK, Partner spoločnosti Ján Müller a Partner spoločnosti Marcel Kohút. Riaditeľskú radu spoločnosti reprezentovali Senior Director Tomáš Škvarenina a Managing Director Martin Gduľa.

Margarita Vassileva privítala prítomných a v duchu miestnych tradícií pohostila prichádzajúcich hostí domácim chlebom. Úvodného slova sa ujal Juraj Juras, generálny riaditeľ, aby privítal hostí pri významnom momente v histórii PARTNERS GROUP SK a zosumarizoval ciele spoločnosti pri jej medzinárodnej expanzii. Predstavil tiež prítomným nové priestory a zástupcov spoločnosti, ktorí v nich budú pôsobiť. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo v krátkom čase a veľmi efektívne zabezpečiť priestorové aj personálne zabezpečenie našej bulharskej pobočky. Verím, že našim spolupracovníkom bude poskytovať potrebné zázemie na ich podnikateľské aktivity na novom trhu,“ uviedol J. Juras pri tejto príležitosti. „Som veľmi rád, že sme za bohatej účasti predstaviteľov spoločnosti a finančných partnerov oficiálne spustili pôsobenie našej spoločnosti v Bulharsku. Pre PARTNERS GROUP SK je to významný míľnik, a preto si veľmi vážim každú prejavenú podporu a teším sa na zaujímavé nové spolupráce a výzvy, ktoré nám tento krok prinesie.“

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili hostia z radov partnerských finančných inštitúcií v bohatom zastúpení. Jednotlivých strategických partnerov prezentovali miestni zástupcovia, ako aj predstavitelia globálneho vedenia. Za spoločnosť MetLife sa podujatia zúčastnili George Tsakonas, generálny riaditeľ MetLife Bulharsko, Mario Valdes, Head of Designated Markets, a Anton Dukov, Training Executive. Spoločnosť Amundi prezentovali Franck du Plessix, CEO a Roman Pospíšil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, a Yavor Achev, Country Manager v Bulharsku. Za Unicredit sa otvorenia zúčastnil Emil Dzhahov, regionálny manažér. Spoločnosť SogeLife reprezentovali Lionel Jamet a Vladimir Ralchev.

„Som veľmi rád, že som mal príležitosť spoznať zástupcov nadnárodných finančných inštitúcií po tom, ako prišli prejaviť záuem o spoluprácu s nami v Bulharsku,“ skonštatoval Managing Director Martin Gduľa. Po privítaní, úvodných slovách a krátkej exkurzii po priestoroch nastal čas na slávnostné prestrihnutie pásky. Nožníc sa ujali predstavitelia vedenia spoločnosti a spoločne prestrihnutím stuhy otvorili nové priestory. Následne sa prítomní pri príjemnom občerstvení ponorili do debát o novej trhovej príležitosti a rozvoji pôsobenia spoločnosti v Bulharsku. „Bolo mi cťou zúčastniť sa tejto udalosti a byť pri slávnostnom strihaní pásky,“ sumarizuje svoje dojmy M. Gduľa. „Zahraničná expanzia je vstupom do novej éry nášho biznisu. Otvára nové príležitosti ako pre spoločnosť, tak aj pre spolupracovníkov, ktorí už uspeli doma na Slovensku. Som hrdý na tento krok a teším sa na nové výzvy.“

Pozitívny postoj k expanzii spoločnosti zaujal pri tejto príležitosti aj Tomáš Škvarenina, Managing Director. „Beriem to ako prejav dobrej kondície spoločnosti, preto veľmi vítam snahy expandovať našu myšlienku a know-how aj do iných krajín.“ T. Škvarenina sa tiež obdivne vyjadril o nových priestoroch spoločnosti, situovaných v nádhernom bizniscentre uprostred Sofie, ktoré sú mimoriadne reprezentatívne a lukratívne. Takisto ocenil organizáciu slávnostného otvorenia. „Samotná akcia bola skvelá, od pripraveného občerstvenia cez firemný branding až po významných hostí z radov našich finančných partnerov a tiež firiem, ktoré sa o túto možnosť ešte len uchádzajú. Vydarený večer sme zakončili v luxusnej reštaurácii v centre Sofie pri príjemnej debate o budúcnosti spolupráce.“