Siedmy ročník Finančnej olympiády

08.08.2019

Finančná olympiáda pozná svojich víťazov. Finančno-vedomostná súťaž Nadácie PARTNERS pre študentov sa úspešne zakončila finálovým kolom. Spomedzi takmer 4 400 študentov, ktorí si preverili svoje vedomosti z oblasti financií, traja najúspešnejší vybojovali atraktívne ceny pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Finančná olympiáda si našla stabilné miesto v programe mnohých stredných škôl. Tento ročník bol už jej siedmym pokračovaním. Bohatá účasť študentov, ako aj fakt, že viaceré školy sa do súťaže zapájajú každoročne, svedčia o jej popularite.

Do aktuálneho ročníka sa zapojili tisícky študentov z viac ako 300 stredných škôl z celého Slovenska. V troch kolách s postupne sa zvyšujúcou náročnosťou čakali na účastníkov otázky a úlohy motivujúce oboznámiť sa so základmi finančnej gramotnosti, ktorá je nesmierne dôležitá pre ich úspešné fungovanie v reálnom živote. Testy preverili orientáciu účastníkov v základných ekonomických pojmoch, primali ich zorientovať sa v segmentoch finančného trhu a praktické úlohy ich motivovali získať informácie potrebné na posúdenie výhodnosti bežne využívaných finančných produktov a služieb.

„Cieľom tejto súťaže je nielen preveriť vedomosti študentov. V prvom rade by sme ich chceli motivovať, aby sa vzdelávali v oblasti financií a získali relevantné znalosti a správne návyky ešte predtým, než sa stanú ekonomicky aktívnymi a urobia prvé finančné rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na zvyšok ich života,“ približuje Monika Remiašová, marketingová manažérka spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Spolupracovníci spoločnosti PARTNERS GROUP SK sú odbornými garantmi súťaže a podieľajú sa na príprave súťažných otázok a ich vyhodnocovaní. Podmienky sú nastavené tak, aby boli zaujímavé a pokrývali najdôležitejšie oblasti potrebné na základnú orientáciu na finančnom trhu. Finančná olympiáda spolu s ďalšími projektmi nadácie prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti na Slovensku a šíreniu povedomia o zodpovednom nakladaní s financiami a potrebe finančného plánovania.

Vo finálovom kole sa tento rok stretlo 20 najlepších študentov z prvých dvoch kôl organizovaných elektronicky. Rozdiely medzi súťažiacimi boli veľmi tesné. O víťazovi tohto ročníka rozhodol dokonca z dôvodu bodovej zhody čas, za ktorý bol test vyplnený, a to s rozdielom len niekoľkých sekúnd.

 

Víťazi Finančnej olympiády 2018/2019

  1. miesto

– Apple MacBook Air pre študenta a finančná cena 2 000 eur pre školu

Šimon Herc, Gymnázium KSŠ, Saratovská 87, Levice

  1. miesto

– vecná cena Apple iPad mini pre študenta a finančná cena 1 000 eur pre školu

Jakub Suriak, Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

  1. miesto

– vecná cena Apple iPod nano pre študenta a finančná cena 500 eur pre školu

Lukáš Gacho, Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina