S čoraz vyššou pozíciou sa zvyšuje aj vaša zodpovednosť

14.12.2018

V druhej polovici roka 2018 sme v spoločnosti PARTNERS GROUP SK uviedli novú spolupracovníčku do pozície Senior Manager, Lenku Gurecku.

Ako sa začala vaša kariéra vo financiách a prečo ste si ju vybrali?
Veľa mladých ľudí sa zaujíma o podnikanie, ale obvykle nevedia, v čom by mohli podnikať, vzhľadom na počiatočné náklady spojené s ním. Počas vysokej školy, v prvom ročníku, som dostala príležitosť naučiť sa podnikať vo finančnom sektore, o ktorom som nemala žiadne vedomosti. A teda nielen o sektore financií, ale ani o podnikaní, komunikácii či obchode. Dala som si šancu a som veľmi rada, že som tak urobila. Táto oblasť aj táto spoločnosť mi dala viac, než som si vôbec myslela, že sa dá. Úprimne by som odporúčala každému, kto chce raz podnikať v akomkoľvek sektore, prax u nás. Skúsenosti, ktoré som mala možnosť nadobudnúť v doterajšej kariére, sú na nezaplatenie.

 

Aké najvýznamnejšie úlohy na vás čakali pri povýšení na pozíciu Senior Manager?
Ja osobne nevnímam až taký veľký rozdiel v úlohách na pozícii Senior Manager alebo inej doterajšej pozícii, s ktorou mám skúsenosti. Vnímam však veľký rozdiel v zodpovednosti. S čoraz vyššou pozíciou sa zvyšuje zodpovednosť voči spoločnosti, našim ľudom ako aj klientom. Kým konzultant má zodpovednosť za seba a za svoje rozhodnutia, manažér už musí uvažovať koncepčne v budúcom čase, aký vplyv budú mať aktuálne aktivity na budúce výsledky. To, čo som sa naučila ešte v začiatkoch, bolo to, že ak sa chceme niekým stať, najprv sa tak musíme správať, a teda čím viacej zodpovednosti sme ochotní prebrať, tým vyššiu šancu na úspech máme.

 

Pred akými významnými výzvami v súčasnosti stojíte?
Mojou ďalšou výzvou je otvorenie novej kancelárie v Bratislave a ďalšie rozširovanie našich služieb prostredníctvom nových ľudí. Mojou osobnou výzvou je byť inšpiráciou dámam v našej spoločnosti, aj mimo nej. Nebáť sa začať podnikať, pretože vnímam, že pomerovo nás je v podnikateľskom sektore omnoho menej ako mužov, a nemyslím si, že by sme boli menej schopné. U nás je plán kariéry rovnaký pre všetkých, čo je aj pre mnohé ženy veľká príležitosť. Vnímam síce trend v spoločnosti, ktorý je však už prežitok, že kariéru si budujú skôr muži a ženy majú na starosti rodinu, no chcela by som dokázať, že s podporou partnera sa dá zvládnuť oboje.

 

Čo vás motivuje, čo je vaším hnacím motorom?
Mojím hnacím motorom je to, že máme v rukách službu, ktorou môžeme pomáhať ľuďom. Baví ma to, keď sa vďaka nám môžu mať ľudia, ktorí s nami spolupracujú, lepšie, aj keď to niekedy trvá nejaký čas. Oblasť financií je jednou z dôležitých súčastí života každého človeka. Preto je prirodzenou potrebou každého človeka záujem o túto oblasť.

 

Aké sú vaše kariérne plány na ďalšie obdobie?
Pokračovať ďalej vo výbere a príprave ďalších manažérov, pretože potenciál trhu je ešte veľmi veľký. Je veľmi dôležité byť pripravený a ďalší rast môžeme dosiahnuť iba prostredníctvom nových manažmentov rozvíjajúcich sa v rôznych častiach Slovenska.