Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Projekt Partners

04.08.2011

V polovici apríla otvorili Managing Director Marián Padyšák a Senior Manager Eduard Šorman vzdelávací cyklus Projekt Partners. Na projekte sa zúčastnlili pozvaní a vybraní ľudia z radov perspektívnych kolegov, klientov a ich dobrých známych.

V polovici apríla otvorili Managing Director Marián Padyšák a Senior Manager Eduard Šorman vzdelávací cyklus Projekt Partners. Na projekte sa zúčastnlili pozvaní a vybraní ľudia z radov perspektívnych kolegov, klientov a ich dobrých známych.

Projekt Partners sa skladá z piatich seminárov, ktoré sa konajú spravidla každú druhú sobotu. Na prvom seminári Marián Padyšák predstavil myšlienku projektu a jeho cieľové skupiny. Klient si zvýši svoju finančnú gramotnosť, študent a človek nespokojný so svojím súčasným pracovným postavením tu nájde inšpiráciu a nástroje, ako sa na trhu práce úspešne presadiť. Nádejný podnikateľ, čo hľadá skúsenosť a okruh ľudí, ktorí žijú podnikaním už niekoľko rokov, má možnosť práve tu konfrontovať svoje možnosti a očakávania. No a, samozrejme, pre toho, koho zaujala práca vo finančných službách, ale chce mať viac vedomostí a čas na rozhodnutie, je tento projekt rovnako vhodný.

V poobedňajšej časti sa Eduard Šorman venoval témam finančného trhu a významu kontaktov. Slova sa ujali aj Team Manageri. Marián Hajnoš predstavil projekt Bývanie a Pavol Michalina sa venoval obchodnej komunikácii. V poobedňajšej časti Juraj Veselý prezentoval Outfit a Daniel Leško rozobral Cashflow kvadrant

Tretí seminár viedli finanční partneri z Pioneeru. Country Manager Miroslav Ovčarik a Regional Sales Manager Mário Mókoš skvelým spôsobom počas celého dňa formou workshopov, súťaží a hier naučili účastníkov seminára základom a pravidlám kolektívneho investovania.

Na štvrtom seminári sa slova ujal opäť finančný partner, tentoraz z oblasti poisťovníctva, kde za spoločnosť Aegon Manager vzdelávania Katarína Kováčová predstavila v prvej časti filozofiu poisťovníctva a v druhej nás oboznámila so základnými vlastnosťami investičného životného poistenia. Poobede sa Marián Padyšák zameral na rozvoj manažérskych zručností

Piaty záverečný seminár začala Team Manager Monika Šmýkalová. Predstavila svoj príbeh ženy - podnikateľky a rozobrala Outfit z pohľadu žien. Záver projektu bol pod taktovkou riaditeľa Šormana, ktorý sa zameral na základy moderného Leadershipu.