Pracovný obed

13.02.2017

Pracovný obed či večera sú pomerne častým spôsobom realizácie obchodného stretnutia. Ako pre každú inú spoločenskú udalosť aj pre pracovné stretnutie v reštaurácii platia zásady etikety, ktorých dodržiavanie vám pomôže dosiahnuť pozitívny dojem na strane obchodného partnera.

Pracovný obed či večera sú pomerne častým spôsobom realizácie obchodného stretnutia. Ako pre každú inú spoločenskú udalosť aj pre pracovné stretnutie v reštaurácii platia zásady etikety, ktorých dodržiavanie vám pomôže dosiahnuť pozitívny dojem na strane obchodného partnera.

V rámci pracovného obeda by malo byť vopred jasné, kto je hosť a kto hostiteľ. Ak ste hostiteľom vy, vašou úlohou je vybrať vhodnú reštauráciu, na stretnutie doraziť skôr a čakať na hosťa. Aby váš hosť neblúdil po reštaurácii bez povšimnutia, upovedomte personál, ktorý ho po príchode uvedie k vášmu stolu. Samotné stretnutie pritom dohadujte aspoň týždeň vopred, pričom priamo v deň stretnutia si vzájomne potvrďte, že stretnutie platí.

Výber reštaurácie

Prvým krokom nasledujúcim po dohodnutí stretnutia je výber vhodného miesta. Na pracovný obed by ste mali vybrať reštauráciu, ktorú už dobre poznáte a viete, že sa môžete spoľahnúť na kvalitu jedla a obsluhy. Ideálne je prispôsobiť výber reštaurácie vkusu vášho obchodného partnera, preto neváhajte opýtať sa na jeho preferencie. Zároveň by malo ísť o miesto, ktoré vám poskytne dostatok súkromia na pokojný rozhovor. Najmä v prípade, že váš obchodný partner meria dlhšiu cestu, dbajte na to, aby bolo k dispozícii bezproblémové parkovanie. Bez ohľadu na to, v akom čase sa koná vaše stretnutie, v žiadnom prípade nezabudnite na rezerváciu. Len čo sa hosť dostaví k vášmu stolu, vstaňte, zdvorilo sa privítajte a následne sa spoločne usaďte.

Zásady stolovania

·       pri stole sedíme vzpriamene, nehrbíme sa a nepredkláňame hlavu nad tanier,

·       ruky sa môžu opierať o stôl iba v rozmedzí medzi lakťom a zápästím,

·       pri gestikulovaní nepoužívame príbor,

·       pečivo si odlamujeme, nie odhryzujeme,

·       tanier s polievkou nenakláňame ani nenadvihujeme,

·       poháre s vínom držíme za stopku,

·       kávu a čaj pijeme bez lyžičky v šálke,

·       ak potrebujeme použiť vreckovku, ospravedlníme sa a odkloníme sa smerom od hosťa,

·       osobné veci (mobil, kľúče) neodkladáme na stôl.

Priebeh komunikácie

Biznis je biznis, no nepretržitá konverzácia zameraná na pracovné témy by bola chybou. Krátka prestávka venovaná nezáväznému rozhovoru preto určite nebude na škodu. Keď vám naservírujú jedlo, prerušte pracovnú tému a vráťte sa k nej až v pauze medzi jednotlivými chodmi. Ako správny hostiteľ nechajte svojho hosťa rozprávať. Pri debatách vo všeobecnosti platí, že lepší pocit zo stretnutia má ten, komu patrilo slovo väčšinu času. Samozrejmosťou je, že hosťovi neskáčeme do reči a neprerušujeme ho, a to ani v prípade, že máme silné nutkanie okamžite reagovať. Zdvorilostne počkáme, kým dohovorí a dá nám slovo. Čo sa týka dĺžky pracovného obeda či večere, optimálne je, ak si jeho rozsah stanovíte hneď na začiatku. V našich zemepisných šírkach je to spravidla predjedlo, hlavné jedlo a dezert (obchodný partner nikdy neje sám, preto ak si objedná predjedlo alebo dezert, my urobíme to isté). Samotné stolovanie ukončuje hostiteľ, no do úvahy treba brať aj časové možnosti hosťa a vyčerpanosť tém.

Ukončenie stretnutia

Pokiaľ ide o účet, pravidlom je, že ho platí ten, kto pozýval na stretnutie (bez ohľadu na pohlavie). Ak sa ako hostiteľ chystáte platiť, je vhodné osloviť obsluhu radšej v úzadí, aby ste hosťovi nedávali najavo, aká je celková výška účtu. Ak ste na strane hosťa, o výšku účtu by ste sa v žiadnom prípade nemali zaujímať a takisto neponúkajte, že sa budete podieľať na platení. Vo vzťahu k hostiteľovi by išlo o mimoriadne neúctivé gesto, ktoré by mohlo poľahky poškodiť celkový dojem z vášho pracovného stretnutia. V úplnom závere stretnutia sa obchodnému partnerovi poďakujte za príjemne strávený čas a v prípade záujmu načrtnite možné budúce stretnutie. K pozitívneho dojmu na strane vášho obchodného partnera môžete ešte prispieť tým, že mu na nasledujúci deň pošlete ďakovný e-mail.