Podnikanie mi zmenilo život a prinieslo slobodu

20.10.2017

Marcela Poláčiková, Managing Director, prišla do podnikania vo finančných službách z bankového sektora po tom, ako sama získala skúsenosť s finančnou službou a ocenila jej význam. Dnes je ako jediná žena v spoločnosti na riaditeľskej pozícii na čele viac ako 50-členného tímu.

Marcela Poláčiková, Managing Director, prišla do podnikania vo finančných službách z bankového sektora po tom, ako sama získala skúsenosť s finančnou službou a ocenila jej význam. Dnes je ako jediná žena v spoločnosti na riaditeľskej pozícii na čele viac ako 50-členného tímu.

Myšlienkou podnikať v oblasti financií som sa začala zaoberať po tom, ako sme sa s manželom stali klientmi mojej najlepšej kamarátky, ktorá podnikala v oblasti finančných služieb.  V tom čase som pracovala v bankovníctve. Práca ma bavila, založili sme novú pobočku, prešla som si všetkými pozíciami, neskôr som sa špecializovala na dokumentárne akreditívy a inkasá. V čase, keď som dostala príležitosť podnikať v oblasti financií, som pracovala na manažérskej pozícii ako zástupkyňa vedúcej pobočky.

Hlavným dôvodom, prečo som odišla zo zamestnania a začala podnikať v oblasti financií, bolo, že nám s manželom veľmi pomohla služba finančného plánovania, ktorú sme dovtedy vôbec nepoznali. Uvedomila som si , že hoci som pracovala v bankovníctve, úroveň mojej finančnej gramotnosti bola pomerne nízka. Videla som v tom veľkú príležitosť a zmysel – pomáhať ľuďom, aby si vytvárali aktíva,  nezadlžovali sa, bohatli, mali vyššiu kvalitu života.

Postoj

Verím tomu, že náš život je len z desiatich percent o tom, čo sa nám stane, a z deväťdesiatich percent o tom, ako na to zareagujeme. Som presvedčená, že všetko, čo sa nám v živote deje, má svoj zmysel a je pre nás to najlepšie, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. V živote sa snažím zameriavať na pozitívne veci. Na to, čo sa mi podarilo, na to, čo môžem ja ovplyvniť. Verím tomu, že na čo sa zameriavame, toho máme viac.

Podľa viacerých prieskumov väčšina ľudí chodí do práce s nechuťou. Myslím si, že chodiť do práce, ktorá ma nebaví, neprináša mi radosť, zmysel a nedáva slobodu, znamená plytvať svojím životom. Rozhodnutie odísť zo zamestnania, prebrať zodpovednosť za svoj život a začať podnikať mi pozitívne zmenilo život a prinieslo slobodu. Cítim nadšenie a radosť, že túto príležitosť môžeme dávať ďalším ľuďom.

Som hrdá na to, že spolupracujem so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK, a na úspechy, ktoré sme dosiahli počas týchto 10 rokov. Pozitívne ovplyvňujeme celý finančný trh a posúvame službu finančného plánovania na svetovú úroveň, naším cieľom je vybudovať trvale úspešnú spoločnosť.

Som zatiaľ jediná žena na riaditeľskej pozícii. Je pre mňa nesmierna česť spolupracovať s kolegami riaditeľmi, sú to výnimoční ľudia, s ktorými vyznávam rovnaké hodnoty. S väčšinou si veľmi rozumieme nielen biznisovo, ale považujem ich aj za svojich priateľov. Teším sa, že čoskoro dosiahnu riaditeľskú pozíciu ďalšie schopné ženy, momentálne zastávajúce pozíciu Senior Manager. V poslednom období sme zorganizovali niekoľko Welcome seminárov špeciálne pre ženy, pretože práve ony predstavujú významný potenciál v našom biznise. Partner spoločnosti Marcel Kohút tiež zorganizoval skvelý ženský seminár, na ktorého vytváraní a realizácii som mala príležitosť sa podieľať. Viem, že máme v spoločnosti veľa veľmi schopných žien. A verím, že aj tieto semináre ich inšpirovali k tomu, aby si stanovili vyššie ciele, nebáli sa mať tie najvyššie ambície a uvedomili si svoje silné stránky.

Kým si začnete veriť, môže vám pomôcť to, že vám prejaví dôveru niekto iný. Mne pred rokmi prejavil dôveru Partner Ján Müller, ktorý je pre mňa veľkým podnikateľským vzorom. Za túto prejavenú dôveru som mu veľmi vďačná. Prejavená dôvera motivuje k prvým úspechom a ja želám každému nováčikovi, aby uveril tomuto citátu, ktorý sa mne osobne veľmi páči: „Ste odvážnejší, než si myslíte, silnejší, než vyzeráte, a chytrejší, než sa vám zdá.“