Podnikám v tom, čo mi dáva zmysel

15.01.2013

Pomerne nedávno sa stal ďalšou osobnosťou, ktorá rozšírila rady Senior Managerov spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Svoje začiatky hodnotí ako tragikomické, úspech mu však priniesla tvrdohlavosť. Pavol Kačena.

Pomerne nedávno sa stal ďalšou osobnosťou, ktorá rozšírila rady Senior Managerov spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Svoje začiatky hodnotí ako tragikomické, úspech mu však priniesla tvrdohlavosť. Pavol Kačena.

Čo považujete za najdôležitejšie pre úspešné podnikanie vo finančných službách?

Za najdôležitejšie považujem rozhodnúť sa podnikať. Dáva mi zmysel podnikať vo veľkom. Keď zoberiem do úvahy možnosti trhu, na ktorom pôsobíme, tak mať malú „firmičku“ sa neoplatí. Ja chcem podnikať vo veľkom. Pod týmto pojmom si predstavujem sprístupnenie našej služby širokým masám a vybudovanie efektívneho distribučného kanála. A to sa dá iba pomocou ľudského kapitálu. Za kľúčové teda považujem obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú záujem na sebe pracovať a osobnostne sa rozvíjať. Na začiatku, pri pohľade obchodníka, to musí byť ochota ľuďom pomáhať, byť odborníkom vo financiách a vzdelávať sa. Dôležité je pochopiť, že ak budem vo financiách podnikať, pomôžem oveľa väčšiemu počtu ľudí. Postupne, ako si budujem vlastnú firmu, je dôležité zamerať sa na rast a na kvalitu. Dôležitá je pravidelnosť správnych aktivít. Identifikujete ich tak, že sú to tie, ktoré zabezpečia pravidelný rast.

Kedy ste začínali a ako vyzerali vaše začiatky?

Začínal som po 9-mesačnom rozhodovaní sa od prvej ponuky ako čerstvý absolvent školy a popri zamestnaní. V roku 2003 som dostal ponuku a prvý výkon som urobil v decembri 2004. Moje začiatky boli tragikomické. V tom čase sme nepoznali, čo je to garant, kancelárie, prezentátor, systémy, jednoducho nič. Všetko sa robilo na kolene. Moje prvé stretnutie trvalo 9 hodín a ani za tento dlhý čas som potenciálnemu klientovi nevysvetlil, čo vlastne robím. Prvých desať klientov, ktorým som dal ponuku, mi povedalo nie. Priatelia, rodina a všetci okolo mňa ma odhovárali od financií. Moja tvrdohlavosť spôsobila, že som chcel dokázať im aj sebe, že na to mám. Chodil som na každé možné vzdelávanie, kam ma pozvali, a postupne som si začal skladať mozaiku podnikania a sveta financií. Na začiatku som žil hlavne z vízií, čo sa tu dá vybudovať.

Ktorý moment považujete vo svojej kariére za najdôležitejší?

Také momenty mám dva. Prvým z nich je opustenie zamestnania. V mladom veku som mal priemerný príjem vyšší, ako majú dnes M1. Bol som príjmovo fixovaný na svoje zamestnanie. Dôležitý krok v mojej kariére bolo rozhodnúť sa a dať v práci výpoveď. Dodnes si pamätám svoje pocity, keď som ju odovzdával. Druhým dôležitým momentom bol vznik spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Spôsobilo to u mňa chuť makať, presadiť sa v novom prostredí a hlavne podnikať v tom, čo mi dávalo zmysel profesionálne.

Čo vás motivuje?

Motivuje ma úspech a rast ľudí, ktorým som dal ponuku do spolupráce a ktorí ju prijali a dnes podnikáme spolu. Motivuje ma každý spokojný klient. Motivuje ma, keď sa vďaka mne majú ľudia v mojom okolí lepšie, ako sa mali predtým. Motivuje ma, že vedome pracujem na posune osobnostnom, vedomostnom, kariérnom. Každé kariérne povýšenie ma motivuje. Viac ma však motivujú kariérne povýšenia ľudí, s ktorými spolupracujem. Motivuje ma úspech. Motivuje ma cestovať po svete a spoznávať ho.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Moje hlavné biznisové plány sú byť nápomocný pri kariérnych povýšeniach v štruktúre. Ísť vlastným príkladom a vybudovať silné riaditeľstvo v rámci celej spoločnosti a pripraviť sa na pozíciu Partnera. Rozvíjať potenciál, ktorý okolo seba mám. Je to najmä práca s manažérmi a budúcimi vedúcimi, ktorá je veľmi kľúčová. Otvárať nové kancelárie v ďalších mestách a rozširovať tak podnikanie.