Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Perpetuum mobile

28.07.2011

Spoľahlivosť a obe úrovňe dôvery, tak charakterová, ako aj kompetenčná, tvoria základy úspešnej dlhodobej spolupráce najmä v oblasti financií. Úprimný záujem o klienta a ochota ísť „the extra mile" by mali byť absolútnou samozrejmosťou. Kvalitne vykonávaná práca sa musí skôr či neskôr pretaviť do úspechu. V prípade Jarmily Somolányiovej sa aj pretavila.

Spoľahlivosť a obe úrovňe dôvery, tak charakterová, ako aj kompetenčná, tvoria základy úspešnej dlhodobej spolupráce najmä v oblasti financií. Úprimný záujem o klienta a ochota ísť „the extra mile" by mali byť absolútnou samozrejmosťou. Kvalitne vykonávaná práca sa musí skôr či neskôr pretaviť do úspechu. V prípade Jarmily Somolányiovej sa aj pretavila.

Priemerný výkon v  osobnej produkcii od júna 2009 k dnešnému dňu má cez 500 bankových jednotiek mesačne, pričom od začiatku Silver clubu v auguste 2010 neklesol ani jeden mesiac pod 340 BJ. Motivujúce čísla. „Na vlastnom príklade môžem jednoznačne potvrdiť funkčnosť know-how, ktorým ako spoločnosť disponujeme, a konštatovať, že pokiaľ človek má tie správne aktivity a robí ich správne, dokáže si za pomerne krátky čas vybudovať perpetuum mobile v jednom z najlukratívnejších odvetví, udržať si stabilný výkon a tým aj stabilný nadštandardný príjem, a to aj v prípade horšieho mesiaca,“ približuje Jarmila Somolányiová, Senior Consultant.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK je lídrom v oblasti kvality poskytovanej privátnej finančnej služby retailovým klientom a disponuje nespornými konkurenčnými výhodami. Podľa racionálnych dôvodov by 100 % ľudí malo túto službu využívať a podľa oficiálnych prieskumov spoločnosti AC Nielsen 9 z 10 ľudí je reálne so službou spokojných. „Cestu k úspechu vidím vo zvládnutí tzv. KNOWS – KNOW WHAT (čo robiť) ako obsahovej stránky a KNOW HOW (ako to robiť) ako stránky kvalitatívnej, samozrejme, za nevyhnutného predpokladu KNOW WHY (prečo to robiť), keďže kto nie je presvedčený, nemôže byť presvedčivý, a len ten, kto horí, dokáže zapáliť. Odpovediam na všetky tri otázky sa intenzívne venujeme už v príprave nováčikov. Z obsahovej stránky môžeme toto perpetuum mobile jednoducho opísať ako kolobeh základných činností, z ktorých každá je kritická – použitie kvalitných kontaktov – dohodnutie stretnutí – zrealizovanie analýzy a poradenstva – získanie nových kvalitných odporúčaní,“ vysvetľuje Jarmila Somolányiová.

Popri obsahu však netreba zabúdať na formu. Problematika outfitu, osobného imidžu, biznis etikety a  obchodnej komunikácie sú dôležité témy základného vzdelávania. Odborná spôsobilosť, znalosť problematiky a technické zvládnutie systému práce by mali byť samozrejmé. Rovnako dôležitý je aj vlastný systém práce a time management. Plánovanie, realizácia, evidencia a vyhodnocovanie aktivít zabráni chaosu a dôslednosť a dosledovanie aktivít výrazne zvyšuje efektivitu práce.


V neposlednom rade nepodceňujte relax a regeneráciu. „Udržiavať sa v dobrej kondícii, oddychovať, dopriať si dostatok spánku, zdravý životný štýl a dobrú pohodu je pre celkový úspech rovnako dôležité ako výnimočné výkony. Práve preto spoločnosť na pravidelnej mesačnej a kvartálnej báze odmeňuje aj formou wellness pobytov spojených s niekoľkochodovou večerou či ubytovaním pre spolupracovní-
kov a ich životných partnerov,“ uzatvára svoj postoj k práci pre spoločnosť PARTNERS GROUP SK J. Somolányiová.