Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Partners Group SK pozná prvých účastníkov akciového programu

04.05.2012

Prvých 51 spolupracovníkov spoločnosti Partners Group SK vstúpilo do akciového programu Partners For You®. Budú sa tak podieľať na trhovom úspechu spoločnosti.

Prvých 51 spolupracovníkov spoločnosti Partners Group SK vstúpilo do akciového programu Partners For You®. Budú sa tak podieľať na trhovom úspechu spoločnosti. 

Akciový program Partners For You® je štvorročný strategický program rozvoja spoločnosti a od 1. februára 2012 pozná prvých účastníkov. Na konferencii pri príležitosti otvorenia roka 2012 si z rúk vedenia spoločnosti prevzali zmluvy o akciovom programe a certifikáty s príslušným počtom akcií prví účastníci Partners For You®. „Pri prvej tranži sa do akciového programu zapojilo 51 spolupracovníkov, čo ma mimoriadne teší. Je to dôkazom, že akciový program je dosiahnuteľný pre každého,“ informuje generálny riaditeľ Juraj Juras.


Akciový program ide nad rámec štandardného systému odmeňovania spolupracovníkov. Na základe vopred definovaných kritérií získavajú spolupracovníci na manažérskych pozíciách balík akcií. Po naplnení kritérií akciového programu po štyroch rokoch im bude na základe týchto akcií vyplatená odmena. Spolupracovníci nadobúdajú akcie bezplatne, môžu teda len získať.


Do programu sa môžu zapojiť spolupracovníci po dosiahnutí úrovne Executive Manager. Podmienkou naplnenia myšlienky akciového programu je rast. „Tento projekt je unikátny. Integruje individuálne kariérne úspechy a stabilný rast celej spoločnosti. Pre jeho úspech musí rásť celá spoločnosť, ako aj jednotlivci v nej. Je to synergický efekt, z ktorého benefitujú všetci. Keď sa nám podarí naplno využiť jeho potenciál, zabezpečí kontinuálny rast a expanziu celej spoločnosti,“ približuje stratégiu J. Juras.


Program Partners For You® je stále otvorený pre ďalších členov. Bude trvať štyri roky a začiatkom každého roka doň majú možnosť vstúpiť ďalší spolupracovníci, ktorí splnia kritériá.