Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP BG: NOVÉ KANCELÁRIE A KARIÉRNE POSTUPY

27.05.2020

Ľudia preceňujú to, čo sa dá spraviť za krátky čas, a podceňujú, čo sa dá spraviť za dlhý čas. Týmto mottom otvára Tomáš Škultéty, Senior Manager, svoje rozprávanie o budovaní firmy v Bulharsku.

Pred dva a pol rokom som nevedel jediné slovo po bulharsky. Taktiež som veľa nevedel o Bulharsku. Vedel som, kto je Hristo Stoichkov, a vedel som, že Bulhari krútia hlavou opačne „áno“ a „nie“.

Ľudia veľmi často preceňujú to, čo sa dá spraviť za krátky čas, a podceňujú to, čo sa dá spraviť za dlhý čas. Napríklad človek sa dokáže naučiť za jeden deň možno 100-150 slov z nejakého cudzieho jazyka. No stačí, keď sa naučí tri slová každý deň, a po dvoch rokoch vie 2 000 slov a dohovorí sa bez problémov. Môžem povedať, že tento princíp naozaj funguje, pretože po 2 rokoch svojho cestovania do Bulharska som prvýkrát školil Welcome seminár po bulharsky. No to zďaleka nie je ten najväčší úspech, ktorý sme v Bulharsku dosiahli. Máme za sebou najúspešnejší rok v Bulharsku. Dokonca sme prekonali naše očakávania.

Po takmer dvoch rokoch sme v novembri 2019 slávnostne otvorili prvú pobočku. Dovtedy sme sa stále sťahovali po rôznych konferenčných sálach, hoteloch a stiesnených priestoroch, pretože sme na seba uplatnili zásluhový princíp. Svojimi výsledkami a progresom sme si prvú pobočku zaslúžili a dnes si užívame to, že máme k dispozícii vlastné priestory v Sofii. O dva mesiace neskôr sme otvorili druhú kanceláriu v meste Plovdiv.

Omnoho dôležitejší je však kariérny rast našich spolupracovníkov. V roku 2019 bol povýšený historicky prvý Senior Consultant spoločnosti PARTNERS GROUP BG. Následne sa k nemu pridali štyria ďalší. Je to veľký úspech, pretože to bol a je dôkaz, že v Bulharsku je možné byť úspešný obchodník
vo finančných službách. A keď niekto dosiahne pozíciu Senior Consultant, tak to je taktiež dôkaz, že tento človek vie poskytovať kvalitnú finančnú službu a že sa dokáže v tomto biznise uživiť. V Bulharsku sa nám rodia aj veľmi schopní lídri. Dôkazom toho bol prvý povýšený Team Manager a hneď
po ňom bol povýšený druhý Team Manager.

Dnes je nás v tíme 27 spolupracovníkov a každým mesiacom sa náš počet zvyšuje. V roku 2020 chceme pokračovať v rozvoji nášho tímu, obchodného potenciálu a výsledkov. Plánujeme povýšenia ďalších manažérov, kariérne rasty a otvorenie nových pobočiek nielen v Sofii, ale aj v iných mestách v Bulharsku. Na záver by som chcel poďakovať všetkým kolegom zo Slovenska, ktorí v uplynulých dvoch rokoch pomohli v Sofii svojimi prednáškami, workshopmi, rozhovormi či tréningmi.