Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Partners akadémia

11.02.2014

Súčasťou vzdelávania sa v tomto roku stala aj Partners akadémia, ako vyššia forma vzdelávania pre manažérov spoločnosti. Ako súčasť jednotného štandardizovaného systému vzdelávania priniesla know-how a priestor pre výmenu skúseností.

Súčasťou vzdelávania sa v tomto roku stala aj Partners akadémia, ako vyššia forma vzdelávania pre manažérov spoločnosti. Ako súčasť jednotného štandardizovaného systému vzdelávania priniesla know-how a priestor pre výmenu skúseností.

 Niekoľkodňového vzdelávacieho cyklu sa zúčastnili manažéri spoločnosti na pozíciách Team Manager a vyššie. Títo mali príležitosť vypočuť si najlepších rečníkov spoločnosti a nazbierať užitočné informácie a cenné strategické usmernenia. Viacerí z nich sa podelili o to, čo si z tohto vzdelávania odniesli.

Marcel Šiška, Team Manager:

Veľmi si cením, že som pozvanie dostal priamo od Partnera spoločnosti pána Jána Müllera hneď v prvej skupine. Mal som možnosť sedieť v kokpite pri pilotoch, čím som sa ešte viac utvrdil v myšlienke stať sa takýmto pilotom.

Z tejto akadémie som si odniesol informácie, ktoré boli komunikované z troch pozícií. Tou prvou bola pozícia majiteľa, Partnera. Ján Müller prezentoval najdôležitejších 1 000 dní. Tak ako človek „zamaká“ na začiatku, tak sa mu to bude vyvíjať v budúcnosti. Najdôležitejší je počet ľudí v štruktúre, na začiatku nie je podstatné sledovať výkon, ale rozširovať si svoj tím. Nikdy nedopustiť priemernosť, pretože priemernosť je začiatok konca. Neustále sa obklopovať lídrami a vychovávať lídrov. Dôležitý fakt je, že tento biznis je o „hladných“ ľuďoch po úspechu, kariére, osobnostnom raste. A podľa toho, akí sú „hladní“, takú pozíciu dosiahnu. „Rastiem tak rýchlo, ako mi pribúdajú ľudia do firmy – bez nich by som nerástol.“

Druhý uhol pohľadu priniesol Partner spoločnosti Marcel Kohút, ktorý vyzdvihoval vzorec úspechu. Cieľ (Quo vadis), Prečo – filozofia, Ako (know-how), Aktivity. V minulosti mali ľudia cieľ, ale nemali know-how – nevedeli „ako“. Teraz ľudia vedia ako, a to prostredníctvom vzdelávania, informačných systémov, ale nevedia prečo – nemajú cieľ. Tu som si uvedomil, že je extrémne dôležité neustále pracovať s cieľmi svojich spolupracovníkov.

Pohľad riaditeľa priniesol Pavol Šulej, ktorý má podľa môjho názoru špičkovo prepracovaný systém a vidieť, že mu úprimne záleží viac na úspechu svojich ľudí ako na svojom – čo je veľmi dôležité na pozícii riaditeľa. Veľa ľudí vstupuje do PARTNERS GROUP SK s cieľom, že chcú niečo mať, ale najprv sa musia niekým stať. Na to, aby sa niekým stali, musia mať disciplínu, ktorá je najdôležitejšia prvých 1 000 dní.

Martina Turčanová, Executive Manager:

Možnosť zúčastniť sa Partners akadémie som vnímala ako príležitosť stretnúť sa s novopovýšenými a najviac rastúcimi manažérmi. Nehovoriac o témach, ktoré boli pre nás pripravené. Jedna z tém, ktorá vo mne rezonuje a bude dlhodobo súčasťou mojej práce, je aktuálna situácia na trhu a naša úloha prinášať klientom nie to, čo chcú, ale hlavne to, čo potrebujú. Jedným z najdôležitejších cieľov, ktorý často klienti nepovažujú za dôležitý až do stretnutia s nami, je zabezpečenie príjmu a dôchodku. Preto som veľmi rada, že som si opäť uvedomila, aká dôležitá je naša práca. Unit link plní niekoľko úloh, a to ochranu zdravia, ochranu smrti, zabezpečenie dôchodku a investovanie. Uvedomenie si toho, že životné poistenie predstavuje vo väčšine prípadov jediné peniaze, ktoré klient uvidí na dôchodku, je to najdôležitejšie. Ako spomenul Ján Müller, prvý a druhý pilier zabezpečia iba základné potreby. Vzhľadom na priemerné výšky sporiacich zložiek v IŽP, ktoré sa pohybujú medzi 20 – 35 eurami, im bohužiaľ ich životné štandardy určite nezabezpečíme, pretože pri týchto sumách budú mať cca 80 eur mesačne navyše, čo im umožní kúpiť si len o čosi viac. A to asi nie je tá správna predstava o zachovaní životnej úrovne našich klientov. V takomto momente, keď mi niekto povie, či nás už nie je veľa, tak sa len pousmejem a spomeniem si na výrok Margaret Thatcherovej: „Brit, zabudni na to, že sa o teba postará Británia.“ Otázka znie, koľko ľudí okolo nás si túto situáciu na Slovensku uvedomuje. Aj toto bol podnet na to, aby sme si počas firemného dňa dopodrobna rozobrali význam, výhody a úlohy investičného životného poistenia. Z pohľadu klienta, ale aj z pohľadu obrovského potenciálu na slovenskom trhu.

Vzhľadom na to, že sme rozdielni, každý z nás vníma „mať sa dobre“ po svojom. Táto myšlienka ma oslovila počas prezentácie Marcela Kohúta. Všetko je to spojené s cieľmi, ktoré máme a ktoré nás motivujú k tomu, aby sme prekonávali sami seba, aby sme si rozširovali svoju zónu komfortu, aby sme prekonávali neustále prekážky a odmietnutia. Uvedomila som si, že pokiaľ ciele a vnímanie „mať sa dobre“ predstavuje len hodnotu v eurách, tak s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr príde u spolupracovníka k prekážke, ktorá bude väčšia a tým pádom si nájde inú cestu na splnenie si svojich cieľov. Nikdy neprekoná hranicu dostať sa na pravú stranu cash flow kvadrantu. Aj preto je potrebné hneď od začiatku a neustále pracovať s cieľmi spolupracovníkov a najmä mať napísané aj tie svoje. Môže v tom pomáhať nastavovací, šanónový rozhovor, individuálny, kariérny rozhovor, ale aj neformálne stretnutia mimo kancelárie.

Výstupy z centrálnych certifikácií a najmä z manažérskych certifikácií boli dôležité najmä pre odstránenie chýb, ktoré pri príprave nových spolupracovníkov robíme a pre mňa aj preto, že mňa manažérska certifikácia ešte len čaká. V čom vidím ja príležitosť na zlepšenie v rámci svojej štruktúry, to je hlavne práca s pamäťovou mapou a prípravou databázy nováčika osobne s garantom či manažérom, a zapojenie nováčika do náboru v rámci DRF. Návody, ako to zlepšiť, boli jasne definované, a preto je súčasťou prípravy na centrálnu certifikáciu nová podmienka – 10 náborových pohovorov.

Dušan Jaroš, Team Manager:

Keď som sa dozvedel, že mi prišla pozvánka na Partners akadémiu, bol som poctený, že môžem patriť medzi strategických ľudí spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Samozrejme som sa veľmi tešil a bol plný očakávaní z tém, ktoré boli napísané v pozvánke.

Upútala ma téma, ktorú mal Jozef Bartánus. Previedol nás výstupom z manažérskych certifikácií a tiež upozornil na najčastejšie chyby pri zapracovaní nových spolupracovníkov. Veľmi mi to pomohlo identifikovať činnosti, ktoré mi umožnia rýchlo a kvalitne narásť. 

Veľmi ma inšpirovala téma Marcela Kohúta. Mali sme napísať vlastnú víziu, ako si prajeme svoj deň v roku 2016, a mali sme ju vytvoriť v prítomnom čase. Pri jej písaní som si uvedomil, koľko nás toho ešte čaká a zároveň aké je dôležité sa neustále vracať k vlastným víziám. Podľa mňa je to zodpovedanie si najdôležitejšej otázky, prečo podnikám a prečo chcem byť úspešný. 

Záverečnú tému mal Pavol Šulej, ktorý nás previedol svojím pohľadom na pobočkový systém a zároveň objasnil kompetencie manažérov, prešiel si s nami aj individuálny, nastavovací, kariérny a šanónový rozhovor. Veľmi mi to pomohlo, lebo hneď o niekoľko dní som absolvoval individuálne a šanónové rozhovory a podarilo sa mi zaaplikovať poznatky a príbehy, ktoré nám pán Šulej ukázal.

Pre mňa to bol jeden z najdôležitejších vzdelávacích prvkov v mojej kariére. Zobral som si veľa poznámok a inšpirácií do budúcna. Osobne každému odporúčam absolvovať Partners akadémiu, aby sa dostal do stratégie spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Jana Počarovská, Team Manager:

Keď som dostala pozvánku na Partners akadémiu, v prvom rade som mala skvelý pocit, že patrím medzi 10 % ľudí z našej spoločnosti, ktorí majú možnosť dozvedieť sa viac o smerovaní a stratégii PARTNERS GROUP SK. Zároveň mi v hlave vírili otázky, aké nové informácie prinesiem do štruktúry a ako budem môcť nové poznatky čím skôr aplikovať do praxe.

To, čo ma v súčasnosti azda najviac zaujíma, je príprava nováčikov na centrálnu certifikáciu a ich zapracovanie. Preto som veľmi pozorne počúvala pána Jozefa Bartánusa, ktorý okrem iného odprezentoval výstupy z centrálnych certifikácií – aké najčastejšie chyby sa u nováčikov opakujú. Ide hlavne o používanie manuálov ako konceptu, ktorý bude privádzať nováčikov k úspechu. Ďalšími faktormi, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitné zapracovanie, sú vytvorenie a znalosť svojho výkonnostného vzorca, práca s pamäťovou mapou a databáza, dôsledné spracovanie analýzy osobných financií a neustále objasňovanie jej zmyslu pre nováčikov. Democertifikácia je ďalším z prvkov, ktoré nám výrazne pomôžu „vychytať“ posledné chybičky krásy pred centrálnou certifikáciou.

Tieto informácie som využila pri vzdelávaní nováčikov na Post infe. Mali sme na pána Bartánusa veľa otázok – napríklad v čom zlyhajú manažéri po prvom výkone nováčika? Viem, že nie som sama, kto túto otázku rieši. Odpoveď bola: práca s databázou. Keďže sme sa dozvedeli „liek“, naplánovali sme si v štruktúre M2 Jezerčák „databáza days“, ktoré nám slúžia na doplnenie databáz o nové kontakty (často aj tie, ktoré máme stále ešte na odporúčacích listoch a nie v excelovskej tabuľke). Vyčlenili sme si na túto aktivitu celý deň. Výsledkom bolo skompletizovanie databáz, ich sprehľadnenie, ktoré výrazne pomôže pri starostlivosti o klientov. Navyše tým, že sme pracovali spoločne, to bol nielen užitočne, ale aj veľmi príjemne strávený čas.

Keď boli moji ďalší spolupracovníci pozvaní na Partners akadémiu II, povedala som im, že tento seminár im pomôže v mnohých veciach a nech si pripravia otázky, ktoré by si chceli zodpovedať. Som presvedčená, že vzdelávanie tohto charakteru je vynikajúca pomôcka pre každého spolupracovníka, a teším sa na ďalšie pokračovanie tohto vydareného projektu.

Michal Mišík, Executive Manager:

Partners akadémiu vnímam ako zaujímavý a prínosný prvok vzdelávania. Vďaka trom intenzívnym dňom mal každý účastník možnosť získať pohľad vedenia na kľúčové aspekty  v spoločnosti. V rámci aktuálnej situácie na trhu nám bol z postrehov Partnera pána Jána Müllera zhrnutý vývoj finančného trhu. Na túto problematiku nadviazal vo svojej téme aj Pavol Šulej, ktorý zhodnotil, že dnes je pre klientov – spotrebiteľov jedinou ochranou to, že budú mať nás ako odborníkov a pri čoraz častejších ponukách z trhu budú reagovať automaticky „ O mňa sa stará sprostredkovateľ zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK“.  Pokračoval svojím pohľadom na nový inovatívny Projekt pobočiek, ktorý odlíši spoločnosť PARTNERS GROUP SK od zvyšku trhu už na prvý pohľad, a to doslovne. Projekt je pomocou pri budovaní a rozširovaní spoločnosti, hlavne pri získavaní nových spolupracovníkov. Pre úspešný rast spoločnosti je potrebné vytvoriť funkčný prototyp a nahradiť jedinca systémom, ktorý projekt podporuje. Prínosnou témou bolo detailné spracovanie systému zapracovania nového spolupracovníka, ktorá nám spolu s konkrétnymi nástrojmi odovzdala množstvo skúseností pri zapracovaní spolupracovníka až po pozíciu Executive Manager.

Významným blokom počas Partners akadémie bola téma vízií a práce s cieľmi Partnera Marcela Kohúta. Inšpirujúci bol pohľad na získavanie nových spolupracovníkov ako architektov a tvorcov tohto biznisu. Ako dlhoročný podnikateľ sa tiež stotožňujem s myšlienkou, že podnikanie je o splnení si svojich cieľov. Práve práca s cieľmi je jednou z kľúčových činností pri zapracovaní nového spolupracovníka, ktorá by mala byť kontinuálna a neustále komunikovaná najmä v rámci nastavovacích rozhovorov. Určite emočným zážitkom pre každého bolo vypracovanie si vlastnej vízie a jej následná verejná deklarácia.

Z mojej pozície Executive Managera bolo vystúpenie riaditeľa pre vzdelávanie pána Jozefa  Bartánusa veľmi dôležité, pretože z množstva aktivít riešim momentálne prioritne prípravu nových spolupracovníkov a ich následné zapracovanie. Na základe skúseností z manažérskych a centrálnych certifikácií dal konkrétne usmernenia a body, ktoré rozhodujú o úspechu, prípadne neúspechu pri zapracovaní. Dôraz bol kladený najmä na tvorbu a prácu s výkonnostným vzorcom, neustále objasňovanie zmyslu jednotlivých bodov pri vedení nového spolupracovníka. Odovzdal množstvo nástrojov, ako pracovať efektívnejšie pri riadení Call party a DRF v rámci štruktúr.