Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nové pobočky

30.09.2011

Rozvoj podnikateľských aktivít spolupracovníkov spoločnosti Partners Group SK sa pozitívne odzrkadľuje aj na zvyšovaní dostupnosti finančnej služby prostredníctvom nových pobočiek po celom Slovensku. Napĺňame tak víziu dostupnosti, ktorá je jednou z našich základných hodnôt, a zároveň si plníme individuálne kariérne ciele.

Rozvoj podnikateľských aktivít spolupracovníkov spoločnosti Partners Group SK sa pozitívne odzrkadľuje aj na zvyšovaní dostupnosti finančnej služby prostredníctvom nových pobočiek po celom Slovensku. Napĺňame tak víziu dostupnosti, ktorá je jednou z našich základných hodnôt, a zároveň si plníme individuálne kariérne ciele.

Dunajská Streda
Team Manager Vladimír Lipiak sa sústredil na rozvoj profesionálnej finančnej služby v regiónoch, kde je menej dostupná. „Keď som sa pozrel na mapu rozmiestnenia pobočiek, zaujali ma prázdne miesta na mape a rozhodol som sa pre región južného Slovenska. Začal som v Dunajskej Strede, kde som poznal jedného človeka. Bol to môj spolužiak zo strednej školy a som rád, že sa vypracoval na jedného z najlepších obchodníkov v riaditeľstve Tomáša Škvareninu,“ približuje svoje začiatky.
Od počiatku mu bolo jasné, že tam chce mať obchodných partnerov, ktorí budú pracovať na rozvoji tímu a smerovať svoju kariéru v manažmente. Otvoriť kanceláriu sa podarilo v máji 2010 a o jej otvorenie sa postarali Senior Consultant Milan Vladimír a Consultant Tibor Egri, za čo si určite zaslúžia pochvalu za zodpovedný prístup. Ako dodáva V. Lipiak: „Zaradili sa k lídrom u mňa v štruktúre.“
Medzi hlavné ciele spoločného pôsobenia v regióne Dunajskej Stredy je rozšírenie tímu a povýšenia na pozíciu Team Manager, na čom momentálne pracujú, a majú vo vzdelávaní a zapracovaní v Dunajskej Strede 5 spolupracovníkov. Časom tím plánuje otvoriť ďalšie kancelárie, resp. rozšíriť tú súčasnú. Vladimír Milan to zhodnotil nasledujúco: „Sídlime na strategicky výhodnom mieste, a aj keď nás ľudia ešte nepoznajú, hneď si všimli reklamu. Začiatky boli náročné, najmä presviedčanie ľudí, že sme ozajstní profesionáli, i keď sme sa pôvodne živili futbalom. Vydržali sme však a všetci, čo sa nám na začiatku smiali a podpichovali nás, sú dnes našimi spokojnými klientmi a radi nás odporúčajú ďalej.“

Nová pobočka v Bratislave – Za kasárňou 1
Tomáš Podhorný, Team Manager, bol od roku 2008 klientom Executive Managera Martina Hodyho a pravidelne ho navštevoval na pobočke na Priemyselnej ulici. V novembri 2010 do nej začal prichádzať už ako nový spolupracovník. V súčasnosti sa pobočka na Priemyselnej zatvára a vznikajú nové dve, jednou z nich je pobočka neďaleko obchodného centra Polus – Za kasárňou 1.
Otvorenie novej pobočky bolo logickým vyústením rastu štruktúry Senior Managera Pavla Šuleja a začiatkom novej etapy, kde prvýkrát v histórii nepôsobia naraz v jednej pobočke v Bratislave dlhoroční priatelia zo školy – Senior Manager Pavol Šulej a Executive Manager Libor Kovalčík, ktorí spolu v biznise pôsobia už 6 rokov.
Tomáš Podhorný prezrádza o kancelárii aj čosi navyše: „Prostredie, lokalita aj atmosféra sú veľmi príjemné. Ako som naznačil, tak najvyššou inštanciou na pobočke je Pavol Šulej. Na pobočke tiež pôsobia Zuzana Hody a Martin Hody, obaja na pozícii Executive Manager. Na pozícii Team Manager u nás stretnete určite Mariána Škerdu, Michala Slodičku, ako aj mňa. Otvorenie novej pobočky bolo nutné pre výnimočný rast našej štruktúry. Vďaka zaaplikovaniu a dodržiavaniu systémových prvkov ako Call Party a DRF prišiel obrovský rast v oblasti náboru, čo sa prejavilo nielen v tom, že pobočka na Priemyselnej ulici nám začala byť pritesná, ale aj v tom, že vyrástli nové osobnosti, a preto rozdelenie bolo prirodzeným javom. Naše spoločné plány sú rovnaké. Nosným pilierom a základom je dodržiavať i aplikovať systémové prvky, ktoré majú jednoznačne vplyv na to, akým smerom sa vyvíja kariéra každého z nás. Pracujeme na tom, aby sme si všetci naplno uvedomili a pochopili, čo je potrebné nato, aby sme rástli a dosiahli pozíciu Partnera. Preto je jednoznačne v našich plánoch na prvom mieste nábor nových ľudí a s tým súvisiaca výchova nových osobností, budúcich manažérov, riaditeľov. Vďaka týmto novým lídrom nadíde určite chvíľa, keď bude opäť ,tesno‘ a otvorenie ďalších pobočiek bude len otázkou času, keď sa tak stane. Dovtedy je každý z vás u nás srdečne vítaný.“

Nové kancelárie na Trenčianskej ulici v Bratislave
Consultant Branislav Kachnič pôsobí v Partners Group SK približne rok a už tretí mesiac vedie vlastnú kanceláriu v Bratislave na Trenčianskej ulici 57. „Pre niekoho je to skoro, pre iných neskoro. Pre mňa sa to však stalo naplnením prvého cieľa v rámci spoločnosti,“ vysvetľuje. Certifikáciou prešiel B. Kachnič v auguste 2010 ako študent štvrtého ročníka UK v Bratislave.
„Mojím motívom na začiatku bolo hlavne získanie praxe a skúseností v obchode a personalistike. Keď som však pochopil potenciál trhu a zistil, že by som mohol mať vlastnú pobočku či dokonca viesť sieť viacerých pobočiek, môj motív spolupráce sa zmenil na podnikanie v tejto službe a tvorbu nových pobočiek a štruktúr. Razom som si začal všímať veci okolo mňa z iného pohľadu – z pohľadu budúceho majiteľa a zakladateľa pobočiek. V úvode som mal možnosť vidieť, ako vyzerá fungovanie a zariadenie priestorov na najvyššej úrovni, keďže som fungoval v rámci pobočky v Apollo Business Center 2 na Prievozskej ulici. V týchto priestoroch som si uvedomil dôležitosť prostredia, atmosféry, ako aj profesionálneho výzoru priestorov pre náš biznis. Viackrát som si potvrdil, ako veľmi je dôležitý prvý dojem, a že prvý je prvý len raz, to všetci vieme,“ približuje svoje začiatky.
Po 4 mesiacoch dostal možnosť byť súčasťou inej pobočky – na Priemyselnej. Opäť sa mu potvrdila dôležitosť súťaživej a pozitívnej atmosféry v kancelárii a pochopil ďalší aspekt úspešného podnikania – nízke náklady. Zle zvolená investícia môže totiž zabrdiť kariéru. Napokon v júni tohto roka, keď sa naskytla možnosť fungovania vo vlastných priestoroch, nezaváhal a v spolupráci s Michalom Jurovčíkom a Liborom Kovalčíkom sa pustili do rozbiehania nových priestorov. Zúročil pritom poznatky z predošlých pobočiek a dnes spokojne po každom vedenom pohovore či analýze konštatuje, že sa mu podarilo vytvoriť profesionálne prostredie.
V štruktúre plánujú niekoľko manažérskych povýšení a tiež otvorenie priestorov pre nových spolupracovníkov v oblasti Bratislavy. „Len málokto v mojom veku v inej firme či oblasti môže povedať, že podniká vo vlastných priestoroch a vedie 8 spolupracovníkov, z čoho 4 Consultantov. Ja za túto ponúknutú príležitosť ďakujem spoločnosti Partners Group SK a som pripravený pomôcť túto príležitosť využiť aj svojim spolupracovníkom, tak aby mohli mať tiež vlastné pobočky. Niet nad pocit slobody,“ dodáva B. Kachnič na záver.

Michalovce
Deklaráciou napĺňania životnej vízie Karola Moravského o pozdvihnutí východu je otvorenie prvej michalovskej pobočky Partners Group SK. Prirodzene, pobočku netvoria len múry reprezentačných priestorov, ale hlavne tím odhodlaných ľudí, ktorí podobne využili príležitosť šíriť ekonomické hodnoty formou poskytovania kvalitnej a jedinečnej finančnej služby INAK.
Karol Moravský vysvetľuje: „Je to výnimočná možnosť, ako sa dajú pozitívne ovplyvňovať životy klientov a ich rodín, zároveň morálne podnikať a budovať kapitál, vďaka ktorému možno otvárať opäť ďalšie možnosti pre seba aj iných. Napĺňať si tak sny, cestovať, vzdelávať sa, osobnostne rásť, jednoducho žiť dôstojný a plnohodnotný život a zanechať odkaz, ktorý by mohol inšpirovať nové generácie. Možno sa zapísať do histórie. Prečo nie? A pritom stačí tak málo. Chce to len venovať svoj čas a silu do rozvoja ľudského potenciálu. Dať sa viesť skúsenými, získavať zručnosti, znalosti a vedomosti a spoznávať súvislosti. Už pri mojich začiatkoch som bol stotožnený s ideou, že predpokladom úspešného podnikania sú pokora a systém. Pokoru musí nájsť každý sám v sebe a neustále ju prehlbovať. Ak sa k tomu pridruží kvalitne nastavený systém, je veľmi pravdepodobné, že sa vytvorí zaujímavá možnosť tvarovať si vlastnú budúcnosť. To ma viedlo k myšlienke, že tajomstvom úspechu je v podstate kombinácia šťastia a spokojnosti vášho okolia vaším pričinením, k čomu vediem a vždy budem viesť svoj tím, klientov a, prirodzene, aj svoju rodinu.“
Odhodlanie byť súčasťou Partners Group SK dostal K. Moravský v dedine Pusté Čemerné pri Michalovciach v marci 2009. Do roka vybudoval svoj prvý tím. V Michalovciach pôsobí dva roky, čo je dostatočný čas, aby dal o sebe vedieť okoliu i kolegom. „1. september 2011, keď sme otvorili namiesto doteraz využívanej kancelárie oficiálnu pobočku, považujeme za medzník na ceste za otvorením klientskeho centra. Je to opäť výzva a súčasť jasnej stratégie i vízie. Je to miesto, kde budú vyrastať nové osobnosti, miesto, odkiaľ sa budú ešte vo väčšom meradle šíriť ekonomické, no najmä ľudské hodnoty. Hosťom bol Miroslav Mondočko, Managing Director s rodinou, ktorý bol od začiatku nášho pôsobenia spolu s manažérmi Mariánom Habáňom, Jaroslavom Moravským alias Kasperom a mojou priateľkou a osobnou asistentkou Katarínou Kuľhovou vždy oporou a podporovateľom projektu ,VÝCHOD‘. Symbolickým darom bol preto kľúč od pobočky. Pevne verím, že takýchto kľúčov bude v krátkej budúcnosti viac a že ich budú odovzdávať nové tváre finančného sveta, čím sa táto kvalitná služba rozšíri na východe ešte viac.“