Naša služba má obrovský zmysel

15.01.2013

Nedávno oslávil povýšenie na pozíciu Senior Manager. Svoju víziu, ako aj ďalšie podnikateľské plány prezradil v inšpiratívnom rozhovore. Jozef Ďurajka.

Nedávno oslávil povýšenie na pozíciu Senior Manager. Svoju víziu, ako aj ďalšie podnikateľské plány prezradil v inšpiratívnom rozhovore. Jozef Ďurajka.

Čo považujete za najdôležitejšie pre úspešné podnikanie vo finančných službách?

V prvom rade sa musíte správať ako podnikateľ. Vedieť prečo, vyhľadávať príležitosti, nespoliehať sa, že niekto niečo urobí za nás, prebrať zodpovednosť, ísť osobným príkladom a byť inšpiráciou pre ostatných.

Ako vyzerali vaše začiatky?

V roku 2002 som sa dostal prvýkrát do kontaktu s finančným sprostredkovaním. Aktívne som sa venoval športu a po vážnejšom zranení v roku 2005 som sa začal venovať iba financiám. V roku 2007 som bol hrdý na to, že som súčasťou projektu finančných služieb INAK.

Ktorý moment považujete vo svojej kariére za najdôležitejší?

Rok 2007 a možnosť spolupracovať s firmou PARTNERS GROUP SK. Očakával som, že to bude náročné, ale keď som sa chcel osobnostne posunúť, nemal som inú možnosť ako byť na seba tvrdší a spolupracovať s najlepšími ľuďmi z odboru.

Najviac ma motivuje to, že naša služba má obrovský zmysel. Nie je to iba o napĺňaní vlastných potrieb cez vykonanú prácu. 

Aké sú vaše ďalšie plány?

Veľmi sa mi páči výrok Dwighta Davida Eisenhowera „plány sú ničím, plánovanie všetkým“. Plán sám osebe ešte neznamená nič. Až dôslednosť pri jeho dodržiavaní nám zabezpečí zrealizovať predsavzaté ciele. V pracovnej oblasti sa v roku 2013 zameriavame na rozvoj manažérskych štruktúr a ako úspešný ho budem hodnotiť vtedy, ak sa do akciového programu zapoja minimálne traja manažéri a celkovo ukončíme rok s 14 manažérskymi celkami. Som plný očakávaní a procesy, ktoré máme vo firme nastavené, ma napĺňajú optimizmom ešte pred samotným hodnotením roku 2013.

 

Jozef Ďurajka oslávil povýšenie

 

Pri príležitosti povýšenia na pozíciu Senior Manager zorganizoval Jozef Ďurajka slávnostnú večeru, ktorá sa uskutočnila v reštaurácii Afrodita v Čereňanoch. Špeciálne menu pripravil najlepší kuchár na Slovensku za rok 2012 Marián Filo. Pozvaní hostia mali možnosť po slávnostnom príhovore zažiť dokonalý gastronomický zážitok a venovať sa neformálnym rozhovorom. 

Samotný Jozef Ďurajka považuje za cieľ stretnutia poďakovať sa za nadštandardnú spoluprácu, vďaka ktorej mohol dosiahnuť túto veľmi dôležitú pozíciu a stať sa súčasťou riaditeľskej rady. Veľké poďakovanie patrilo všetkým pozvaným hosťom, menovite pánom Škrteľovi, Tekeľovi, Mikolkovi, Bírešovi, Mondočkovi, Krídlovi, Rybárovi a pani Turčanovej. Špeciálne poďakovania patrilo Marcelovi Kohútovi a Jánovi Müllerovi. Pánovi Kohútovi za možnosť pôsobiť vo firme PARTNERS GROUP SK a pánovi Müllerovi za samotnú existenciu firmy a neustálu inšpiráciu.

Príjemný večer hodnotil pozitívne aj Executive Manager Stanislav Bíreš: „Večera bola inšpirujúca. Vo výbornom prostredí úspešných kolegov nechýbalo okrem super nálady ani množstvo biznisových postrehov.“

Marcel Kohút, Senior Director:

„Akcia, ktorú Jozef Ďurajka zorganizoval, bola vynikajúca. Veľmi si vážim túto iniciatívu, vidím v nej mnoho pozitív vo forme dobrého príkladu, formy a úrovne poďakovania. Svojim najúspešnejším spolupracovníkom a manažérom prejavil honor, čo sa nesmierne cení. Celý zážitok umocnilo príjemné prostredie, gastronomický zážitok a inšpiratívne témy. Za seba môžem vyjadriť len želanie na čo najviac podobných príležitostí.“