Manažérska akadémia

03.04.2013

Pod vedením Jána Müllera, Partnera spoločnosti, sa konala v januári Manažérska akadémia. Intenzívne dva dni boli nabité informáciami a inšpiráciou. Jednou z hlavných tém bolo líderstvo a o jeho princípoch hovorí Senior Manager Libor Kovalčík.

Pod vedením Jána Müllera, Partnera spoločnosti, sa konala v januári Manažérska akadémia. Intenzívne dva dni boli nabité informáciami a inšpiráciou. Jednou z hlavných tém bolo líderstvo a o jeho princípoch hovorí Senior Manager Libor Kovalčík.

Najdôležitejšie na tomto seminári pre mňa bolo určiť si priority, čo si z neho chcem odniesť.  Vždy sa snažím sústrediť na „big rocks“, teda na to, čo do najväčšej miery ovplyvňuje úspech v našom biznise. Líderstvo bolo jednou z hlavných tém, a keďže medzi tie „big rocks“ nepochybne patrí, snažil som sa vybrať z tejto oblasti to najdôležitejšie. Zameral som sa na princípy líderstva, pretože tie sú nemenné a fungujú za každých okolností. Niektoré princípy som si potvrdil, niektoré som pochopil a viem, že na ceste k tej najvyššej forme líderstva ich budem musieť pochopiť a aplikovať ešte mnoho.

Jeden z tých, ktoré som si potvrdil, je, že najlepšou investíciou do budúcnosti je mať správny vplyv. Každý má neustále vplyv na veci okolo seba. Uzdravuje a krášli, alebo zraňuje a obťažuje životy iných. Pozitívne ovplyvňovanie je umenie, ktorému sa dá naučiť. Jednou zo schopností lídra je schopnosť ovplyvňovať ľudí a tým získavať nasledovníkov. Umenie viesť súvisí s vytváraním predstáv a motivovaním ľudí. Ten, kto chce byť úspešný v tomto biznise, musí byť schopným podnikateľom aj manažérom. Pokiaľ chceme niekoho manažovať, manažujme seba. Urobme to a budeme na najlepšej ceste k tomu, aby sme prestali len manažovať a začali viesť. Naše líderské schopnosti určujú, aký úspech môžeme dosiahnuť a tiež to, aký úspech môžu dosiahnuť tí, ktorými sme obklopení.

Rozlišujeme päť úrovní líderstva. Úroveň líderstva, a teda aj výsledkov závisí od schopnosti a ochoty rozvíjať seba samého vo všetkých piatich úrovniach vedenia. Jedna od druhej sú závislé a nie sú jednotlivými disciplínami, ale vzájomne sa násobia alebo delia. Ak som schopný pozdvihnúť úroveň všetkých piatich, môžem v priebehu pár mesiacov päťnásobiť svoje výsledky. Ak zanedbám všetkých päť, môžu moje výsledky klesnúť na pätinu.

Ja mám rozhodne jasno, ktorým smerom chcem, aby sa uberalo moje podnikanie, a som presvedčený, že my všetci – k násobeniu, k úspechom. Preto tieto princípy v praxi využijem čo najviac.