Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Management meeting

24.07.2012

V máji privítala Žilina účastníkov Management meetingu, konferencie pod záštitou Partnera spoločnosti Jána Müllera. Deň naplnený pracovným programom konferencie obohatil účastníkov o mnoho aktuálnych informácií z diania v spoločnosti. Nechýbali ani vyhodnotenia najlepších.

V máji privítala Žilina účastníkov Management meetingu, konferencie pod záštitou Partnera spoločnosti Jána Müllera. Deň naplnený pracovným programom konferencie obohatil účastníkov o mnoho aktuálnych informácií z diania v spoločnosti. Nechýbali ani vyhodnotenia najlepších.

Management meeting patrí už medzi tradičný termín v diári manažérov spoločnosti. V úvode stretnutia prebehlo vyhodnotenie výsledkov spoločnosti PARTNERS GROUP SK s dôrazom na mesiac apríl, a tiež vyhodnotenie výkonov spolupracovníkov na jednotlivých pozíciách. Pozvánku na Management meeting dostali i predstavitelia partnerských finančných inštitúcií, aby vyhodnotili spolupracovníkov s najlepšou produkciou. Spoločnosti AXA, Chartis, QBE, Union, ING, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Volksbank a VÚB banka ocenili najlepších troch obchodníkov, Team Managerov a Executive Managerov.

Neodmysliteľnou súčasťou programu bola i prezentácia Partnera spoločnosti Jána Müllera, ktorý si za tému zvolil aktuálne novinky v rámci spoločnosti. Samostatnou z nich bolo predstavenie nového vzdelávacieho projektu, manažérskych certifikácií, o ktorom informoval účastníkov konferencie Jozef Bartánus, manažér pre vzdelávanie. Ako už tradične, účastníci Management meetingu odchádzali nielen informovaný o aktuálnych témach, ktoré rezonujú spoločnosťou. Stretnutia tohto druhu určujú i smer pre ďalšie manažérske rozhodovanie a riadenie jednotlivých štruktúr.

Manažérske certifikácie

Nový projekt v oblasti vzdelávania, ako už naznačuje názov, je orientovaná na zvýšenie podpory v oblasti vzdelávania a prípravy manažérov. Spustene projektu Manažérskych certifikácií je naplánované od júla tohto roka a bude sa týkať existujúcich, ako aj nových manažérov.

„Cieľom Manažérskych certifikácií je zvýšiť kvalitu zapracovania nových spolupracovníkov a zabezpečiť ich dlhodobé fungovanie v rámci spoločnosti. Systémy vzdelávania a zapracovania manažérov sa medzi štruktúrami líšia a úlohou tohto projektu bude aj poskytnúť riaditeľom spätnú väzbu na úroveň prípravy manažérov. Rovnako vidím prínos projektu v potvrdení a posilnení kompetencií manažéra,“ približuje strategické ciele vzdelávacieho projektu Jozef Bartánus, manažér pre vzdelávanie. „V neposlednom rade nám tento projekt poskytne nástroj i na riadenie kvality náboru. Projekt sme naplánovali na dve etapy. Prvou bude certifikácia takzvaných „starých“ manažérov, čiže tých, ktorí už na manažérskych pozíciách sú. Plánujeme začať od 15. júla. Od začiatku októbra sa budeme následne orientovať na nových manažérov, čiže tých, ktorí budú na manažérske pozície len povýšení.“

Manažérska certifikácia bude súčasťou potvrdzovacieho kvartálu po povýšení na pozíciu Team Manager. Ak Team Manager v rámci potvrdzovacieho kvartálu neabsolvuje úspešne manažérsku certifikáciu, bude z pozície znížený. K dispozícii budú dva termíny.

J. Bartánus hovorí ďalej o témach, ktorých sa bude certifikácia týkať: „Začneme prezentátorom a analýzou osobných financií. Prejdeme si finančný plán a budeme sa venovať aj riadeniu náboru. Tu pôjde o spôsob získavania kontaktov, telefonátov, vedenie predhovorov a pohovorov. Neostaneme len pri teórii, pôjde o konkrétne modelové situácie. Pokračovať budeme prácou s informačnými systémami. Manažér musí vedieť získať štatistické a iné informácie zo systému IS Poradca, ako aj byť schopný ich správne analyzovať interpretovať. Rovnako od Team Managera očakávame, že bude vedieť prihlásiť spolupracovníka na centrálnu certifikáciu a iné vzdelávacie semináre.“

Predmetom certifikácie budú aj základné informácie o spoločnosti, poznanie a stotožnenie sa s korporátnymi cieľmi, ciele tímu konkrétneho manažéra. Certifikácia bude prebiehať formou odborného testu, ale i inscenovaných situácií z praxe, aby sa ukázali konkrétne manažérske schopnosti. „Z týchto situácií budeme robiť záznam na kameru, čo je mimoriadne účinná metóda,“ konštatuje J. Bartánus. Po úspešnom absolvovaní Manažérskej certifikácie dostanú manažéri certifikát.