Konferencia Generali a PARTNERS GROUP SK

20.06.2019

Konferencie so strategickými partnermi patria už tradične medzi tie najprestížnejšie udalosti v kalendároch spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK. Spoločnosť Generali na konferencii v marci predstavila svoju novú stratégiu.

Pozvaní spolupracovníci PARTNERS GROUP SK mali možnosť vypočuť si z úsť predstaviteľov vedenia poisťovne Generali a pozvaných hostí zaujímavé novinky na prichádzajúce obdobie. Program rozdelený do šiestich blokov mapoval piliere novej stratégie spoločnosti Generali.

V úvode konferencie vedenie Generali predstavilo novú stratégiu, prečo vznikla a ako ju tvorili. Súčasťou tohto bloku bolo aj zhodnotenie úspešnej spolupráce so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK. Customer and distribution centricity bolo ďalším pilierom pojednávajúcim o tom, ako je potrebné zamerať sa na klientov nových generácií. V časti venovanej regulácii vystúpil riaditeľ právnych služieb s prezentáciou o tom, ako Generali využíva legislatívu vo svoj prospech a riaditeľka risk manažmentu predstavila vynikajúce výsledky v kvalite produkcie z PARTNERS GROUP SK.

Časť venovaná novým projektom predstavila inovácie z oblasti tvorby produktov v životnej aj neživotnej línii poisťovne. Nasledovala panelová diskusia na tému likvidácia poistných udalostí a predstavenie trendov v oblastiach online a digital, ktoré Generali pripravuje. V závere konferencie ocenila spoločnosť Generali najlepších spolupracovníkov z PARTNERS GROUP SK.