Každý musí chcieť viac v prvom rade od seba

01.06.2018

V úvode kariéry sa stal niekoľkonásobným obchodníkom roka spoločnosti. Neskôr získané skúsenosti a kompetenciu zúročil pri budovaní úspešného tímu a výchove nových vedúcich osobností. V súčasnosti sa zameriava na líderstvo, motiváciu ľudí a budovanie štruktúry, ktorá bude úspešne napredovať a dosahovať svoje ciele. Svojím prístupom dosiahol povýšenie na pozíciu Senior Director, ktoré oficiálne oslávil na Otvorení roka 2018. MICHAL JUROVČÍK.

Ako ste prežívali slávnostné povýšenie na konferencii?

Veľmi som sa tešil, lebo sa tešili aj moji ľudia. A to je znakom vzájomnosti a spolupráce. Mal som pocit, že je to aj ich povýšenie, a uvedomil som si, že takto som si to vždy prial. Teraz je mojou úlohou pomôcť mojim ľuďom, aby dosiahli a zažili, čo ja. Žiadne povýšenie nedosiahnete náhodou. Predchádza mu postoj a aktivita. Vedel som, že to príde, lebo ľudia u nás chcú rasť, darí sa im a sú tu spokojní. Je to obrovská motivácia a má svoju cenu, pretože pri každom povýšení musím nielen potvrdiť, čo som sa naučil, ale tiež ukázať, kam som sa posunul. Je to o zmene, ktorú musí človek urobiť, a to nie je vždy jednoduché. Najprv musím chcieť zmeniť seba, aby som začal meniť iných. To je základný predpoklad úspechu. Už to nie je len o tom, aký si dobrý obchodník alebo manažér, ale najmä aký si líder, pretože myšlienku treba nielen predať a zmanažovať, ale zapáliť pre rast svojich ľudí. Byť schopný líder znamená byť odvážny robiť zmeny a rozhodnutia a prijať fakt, že vaša štruktúra ich ponesie ďalej. A za tým je skúsenosť. Dnes neľutujem ani jedno stretnutie, ani jednu bankovú jednotku, ktoré som urobil. Ak to správne využijete, získate skvelý príbeh, skvelý nadhľad a kompetenciu. Za mojím povýšením sú ľudia a príbehy – moje a ich.

 

Čo je pri budovaní úspešnej kariéry rozhodujúce?

Za ten čas som si vytvoril jednoduchú rovnicu úspechu. Čím viac a väčšiu zodpovednosť ste ochotný prijať, tým si zvyšujete šancu na úspech. Prijatím zodpovednosti vlastne dokážete riadiť svoju kariéru. Na každej pozícii musíte s pokorou prijímať spätnú väzbu. Práve správne pochopená správna väzba vám pomôže napredovať. Najskôr musíte prevziať zodpovednosť za seba, neskôr musíte naučiť ľudí inšpirovať a motivovať, musíte podnecovať prijatie zodpovednosti. Vtedy je šanca na ďalší rast, keď kontinuálne rastú osobnosti a výsledky. Základ všetkého je motivácia. Je to túžba uspieť. Motivácia je zdroj energie, ktorý treba každý deň správnym smerom využívať. Nie len tak, ako sa mi práve chce, ale ako to vyžaduje kompetencia a pozícia – a to aktuálna, ale aj tá, na ktorú smerujem. Veľa ľudí hľadá motiváciu na aktivitu, no osobne si myslím, že toto sa deje presne naopak. Správnou aktivitou a správnym počtom aktivít prichádza k motivácii a výsledkom.

 

Čo by úspešnému lídrovi v našom biznise nemalo chýbať?

Tvrdím, že celú kariéru som založil na postoji k službe. Tento postoj ma nútil vyhľadávať cesty ku klientovi a k spolupracovníkovi, vyhľadávať a zároveň vytvárať príležitosti. Ak máte správny postoj k veciam, ktoré robíte, a ste o nich presvedčený, privedie vás to k aktivite a disciplíne. Svoju kariéru som postavil na charaktere a výkone. Keď si to rozmeníte na drobné, tak práve tieto dve veci najlepšie odzrkadľujú ambície našej spoločnosti na trhu. Jedno bez druhého z dlhodobého hľadiska nemá šancu na úspech. Niekedy sa na trhu stretnete s námietkou, že toto by som nevedel robiť – presviedčať ľudí… Nikdy som v sebe nemal ten pocit. Nikoho nechcem a ani nebudem presviedčať. Chcem ľudí motivovať, aby nasledovali našu víziu. Čím je váš postoj silnejší, tým je väčšia šanca, že ho od vás niekto prevezme. Postoj buď tvoríte niekomu vy, alebo ho niekto tvorí vám. Veľa závisí, kto ten postoj tvorí vám a komu to dovolíte. Dnes som rád, že vďaka môjmu postoju mám okolo seba bohatších a úspešnejších ľudí, ktorí si môžu pozitívne zmeniť život a svoje ciele. A nie vždy to bolo s nimi ľahké.

 

Akú radu by ste odovzdali pre tých, ktorí na vyššie priečky ašpirujú?

Veriť sebe a tomu, čo robia. Prijať za to zodpovednosť. Ich kariéra závisí iba od nich. A to je obrovská príležitosť a výhoda. Veľa ľudí má veľmi veľké očakávania od iných a veľmi malé od seba. V tomto poradí však nikdy k žiadnemu rastu ani zmene nedôjde. Každý musí chcieť v prvom rade viac od seba. Je to okruh vplyvu a záujmu. Vďaka sebe si zvyšujete okruh vplyvu, a teda aj záujmu, ale nie naopak. Musíte mať víziu a tá musí  byť premenená vo výzvu. Čím je vaša vízia jasnejšia, tým ľahšie a jednoduchšie prijímate úlohy a rozhodnutia, ktoré vás k cieľu nasmerujú. Vízia a priebežné úlohy musia byť v súlade. Jedno bez druhého nevedie k cieľu, ktorý by vás napĺňal.

 

Mali ste v kariére nejaký zlomový moment, ktorý vás významne posunul vpred?

Keď som si uvedomil, že dôležitejší pre mňa nie je vlastný úspech, ale mojím poslaním je urobiť úspešnými tých, ktorí mi dali dôveru spolupracovať s nimi. Uvedomil som si, že ma robí šťastným pomáhať ľuďom byť lepšími, pretože vďaka tomuto procesu som sa sám stával lepším. Ak sa posúvate sám, potenciál je obmedzený a navyše vás nemusí posúvať želaným smerom. Dlhodobo rastiete vtedy, keď vidíte hodnoty nielen v sebe, ale naučíte sa vidieť hodnoty aj v iných, naučíte sa oceniť ich a rozvíjať. Toto je moja motivácia. Ľudia od vás očakávajú, že sa budete zlepšovať, lebo to je cesta aj k ich zlepšeniu. Veria vám, vašej kompetencii, vášmu postoju. Vedia, že máte všetko, aby sa mohli o vás oprieť, keď bude treba. Všetko sa to zlomilo v čase, keď som bol Obchodník roka takmer trikrát po sebe, a hoci som mal pocit úspešnej kariéry a dokázal som inšpirovať iných, nemal som pocit strategického človeka v spoločnosti. Dnes sa na to pozerám inak. Vďaka tomu som získal skúsenosti a kompetenciu, ktorá sa nedá inak dosiahnuť. Každý dnes v spoločnosti vie, že nemám problém s vizualizačnými košmi, ale naopak mám zručnosti, pri ktorých viem inšpirovať. Aj preto som riaditeľ a strategický človek v spoločnosti.

 

Čo vám pomohlo tento posun myslenia dosiahnuť?

V rámci vzdelávania som v Assessment centre dostal zaujímavú spätnú väzbu, ktorú som dlho v sebe spracovával. Lektor mi povedal, že si ma nevie predstaviť vo vedení ľudí. Hoci mám ľudské a manažérske predpoklady, tak jednoducho nemá pocit, že to naozaj chcem, inak by som ich lepšie využíval. Môj problém bol niekde inde. Bál som sa byť pre svojich ľudí skutočným vzorom, lebo som si jednoducho neveril. Chýbala mi odvaha prijať fakt, že je to na mne a vo mne, že sa to odo mňa očakáva. S pokorou som prijal svoje nedostatky a rozhodol som sa využiť svoje výnimočnosti a kompetencie. Mojou úlohou je ich využívať, pretože nič nie je horšie ako mať potenciál a nevyužívať ho. Vedel som, že mám základ, na ktorom môžem stavať. Začal som si uvedomovať súvislosti, lebo je iné ľudí riadiť a iné viesť. Pokiaľ za vami ľudia nejdú, nie ste pre nich líder. Dnes sa snažím viesť ľudí prístupom ako majiteľ rodinnej malej pekárne na rohu, ale riadiť sa princípmi veľkej spoločnosti, prostredníctvom vytvoreného systému.

 

Na konferencii ste rozprávali príhodu z brigády v Taliansku. Čo ste sa pri zbere jabĺk naučili o manažmente?

Veľmi veľa, ale až s odstupom času viem túto skúsenosť oceniť. Nikdy nebudete cítiť to, čo cíti majiteľ firmy, pokiaľ sa ním nestanete. Na druhej strane, môžete sa tomu priblížiť, ak poznáte princípy a hodnoty, na základe ktorých sa majiteľ správa. A to je predpoklad toho, že raz ním skutočne budete. Na pozíciu Senior Director som bol pripravený lepšie ako kedykoľvek predtým, pretože som to očakával a začal som sa tak správať. Naučil som sa vážiť si to, čo robím, a aj to, že pre úspech sa musím niečoho zriecť, spraviť niečo navyše, alebo inak. Naučil som sa využívať príležitosti. Každé stretnutie, každé odporúčanie je ako jablko, ktoré narástlo, aby niekoho potešilo. Avšak nesmiete ho nechať na strome len preto, že vám sa poň nechce načiahnuť. Dokážeme meniť životy ľudí a každý výstup zo zóny raz niekoho poteší. Niekoho, kto vám raz poďakuje, že ste mu pomohli realizovať jeho sny. Preto mám rád, čo robím, a som na to hrdý. Vďaka tejto spoločnosti som lepším človekom.

 

Aké prekážky vás na vašej ceste doposiaľ stretli?

Bolo ich veľa a som za ne vďačný. Keby som ich nezažil, dnes ich neviem riešiť príkladne a s nadhľadom. Viem pochopiť veľa situácií, ktoré dnes prežívajú moji ľudia, lebo vznikli a dajú sa riešiť na základe rovnakých princípov. Najväčšou prekážkou v akomkoľvek vzťahu je nedostatok dôvery. Treba vždy mať na pamäti, že dôvera sa ťažko nadobúda a ľahko stráca. Dôvera tiež šetrí čas. Zažil som situácie, pre ktoré som svojím postojom o dôveru prichádzal, a preto nedostatok dôvery považujem za jednu z najväčších prekážok v raste a napredovaní pri akejkoľvek činnosti. Verím, že dnes dôveru mám, a budem pracovať na tom, aby som ju každým dňom obnovoval. Najväčšie prekážky si vytvára človek sám – vo svojej hlave.

 

Dá sa teda líderstvo naučiť?

V líderstve musí byť jedno, či ste sa ako líder narodili, alebo ste sa to naučili. Najdôležitejšie je tým skutočným lídrom byť a dokazovať to každý deň. Osobný príklad dávate svojím charakterom, postojmi, osobnosťou a tým, ako sa správate k ľuďom. Podľa toho sa budú správať vaši ľudia. Líderstvo si podľa mňa vyžaduje charakter, dodržiavanie hodnôt a pravidiel. To je jednoduchý spôsob, ako udržať neustále víťaznú mentalitu. Ľudia musia vedieť, že nič nie je náhodou. Vzorec správania a jediná zmena môže výrazne ovplyvniť veľké množstvo ľudí. Mojou snahou je viesť ľudí k vlastnej zodpovednosti a slobodnej iniciatíve. Nehľadám totiž nasledovníkov. Chcem inšpirovať ľudí, aby chceli nájsť svoju cestu do cieľa a učili to ďalej iných. Nechcem, aby tu po mne len niečo ostalo, ale aby niečo po mne neustále napredovalo.

 

Podnikateľský cyklus prirovnávate ku kolobehu vody. Ako ho vysvetľujete?

Na manažérskej prípravke som zadal úlohu. Ľudia mali pomenovať najpodstatnejšie chyby v podnikateľskom cykle. Vtedy som si spomenul, ako som sa so svojím synom, prvákom, učil pomenovať kolobeh vody. Položil mi otázku, čo z kolobehu je najdôležitejšie. Spolu sme prišli na to, že čokoľvek by v kolobehu zlyhalo, zničilo by to prírodu a všetko na zemi. Vyšlo z toho jednoznačné ponaučenie aj pre nás. Každá z činností podnikateľského cyklu je natoľko kritická, že čokoľvek z neho neurobíte správne, pre vaše podnikanie to má fatálne následky, ktoré sa skôr či neskôr prejavia. Potom je to už len na ďalšej líderskej vlastnosti – trpezlivej odvahe. Nesmiete prestať, aj keď sa vám zdá, že sa nikam neposúvate. Pretože ak vytrváte dostatočne dlho, vždy sa niečo udeje. A to je základ všetkého.