Kariérny príbeh

06.06.2012

V oblasti financií začínal ako 19-ročný. Úvodné neúspechy ho neodradili a ako Team Manager Milan Ceniga sám hovorí: „V našej profesii je potrebná vytrvalosť, aby sa človek naučil základným princípom, ktoré vo finančnom svete fungujú.“

V oblasti financií začínal ako 19-ročný. Úvodné neúspechy ho neodradili a ako Team Manager Milan Ceniga sám hovorí: „V našej profesii je potrebná vytrvalosť, aby sa človek naučil základným princípom, ktoré vo finančnom svete fungujú.“ 

Najefektívnejšie sa človek učí, keď učí svojich vlastných ľudí. Preto hneď budoval vlastný tím. „V prvom rade človek musí urobiť rozhodnutie sám za seba: Chcem sa stať vedúcim! A potom treba začať konať,“ približuje svoje názory M. Ceniga.

„V začiatkoch bol pre mňa každý manažér veľkým vzorom. Vedel som si predstaviť, že raz budem mať vlastný tím, budem získavať ľudí, s ktorými chcem spolupracovať, viesť ich a motivovať. Spúšťačom bol u mňa Kurz majiteľov. Ako nováčika bez prostriedkov ma odrádzala zdanlivo vysoká suma za kurz. Vtedy mi môj manažér, Jozef Krištof, položil jednu otázku: Dokážem zrealizovať tento mesiac o 50 BJ navyše, aby som zainvestoval do svojej kariéry? Kurzu som sa, samozrejme, zúčastnil. Následne som spustil nábor, a hoci som neprešiel celým kurzom, do roka bol zo mňa manažér.“

Kurz majiteľov vníma ako príležitosť zapojiť sa tým do akciového programu. Pochopil, že stať sa Team Managerom je jednoduché, stačí vziať zodpovednosť do vlastných rúk a využiť každú príležitosť rozšíriť svoj tím. „Teším sa na tohtoročný kurz, pretože tam sa tvorí prostredie úspechu a vznikajú nové osobnosti, s ktorými sa môžem spoznať,“ dodáva.