Investičná konferencia

14.07.2011

Na tradičnom stretnutí s investičnou tematikou v Žiline mali návštevníci konferencie možnosť znova sa oboznámiť s aktuálnymi trendmi vo svete financií a ich investovania. Konferencia v réžií spoločnosti Pioneer Investments bola opäť plná poučných prednášok, ale i praktickej investičnej hry, prostredníctvom ktorej si mali manažéri možnosť vyskúšať nadobudnuté poznatky priamo v akcii na fiktívnej burze.

Na tradičnom stretnutí s investičnou tematikou v Žiline mali návštevníci konferencie možnosť znova sa oboznámiť s aktuálnymi trendmi vo svete financií a ich investovania. Konferencia v réžií spoločnosti Pioneer Investments bola opäť plná poučných prednášok, ale i praktickej investičnej hry, prostredníctvom ktorej si mali manažéri možnosť vyskúšať nadobudnuté poznatky priamo v akcii na fiktívnej burze.

Celá konferencia bola odštartovaná 45-minútovým prúdom informácií z trhu a podnikania nabitých energiou v podaní Partnera spoločnosti PARTNERS GROUP SK Jána Müllera. Svojou prezentáciou plynulo nadviazala spoločnosť Pioneer Investments, za ktorú sa k zúčastneným prihovoril okrem Country Managera Miroslava Ovčaríka aj generálny riaditeľ spoločnosti pre stredoeurópsky región Roman Pospíšil. Obaja nešetrili slovami vďaky a svoje uznanie prejavili aj odovzdaním ocenenia za spoluprácu so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK.

„Najviac ma na konferencii oslovili princípy. V podstate sa prelínali naprieč všetkými témami a bolo úplne jedno, či išlo o vyslovene technickú problematiku, alebo o empirické pohľady a prax,“ približuje Ivan Malý, Team Manager. Team Managera Mateja Kovaříka zaujali slová Country Managera Miroslava Ovčaríka ohľadom efektu realokácie aktív v produkte IžP Aegon Rentier, spravovaný lídrom v oblasti kolektívneho investovania spoločnosťou Pioneer Investments. Tá ochraňuje investíciu pred vysokou volatilitou, a teda samotného klienta pred neuváženým zásahom do portfólia, lebo ako sa vyjadril Petr Šimčák: “Každý klient je dynamický v čase rastov, no konzervatívny, keď trhy klesajú. A najlepšie je to skúsiť na vlastnej koži formou investovania svojich peňazí, pretože strach zo straty je podstatne vyšší ako radosť zo zisku.“

Úvodná prednáška manažéra Petra Zajíca príkladne na ročnom horizonte v porovnaní s minulou investičnou konferenciou ukázala, ako sa naplnili alebo nenaplnili očakávania ohľadom hospodárskeho vývoja ekonomík a ich vplyv na finančný sektor. „Dostali sme sa na globálne trhy a makroekonomiku pre pochopenie diania na trhoch. Dozvedeli sme sa, aké klamlivé môžu byť údaje o vývoji inflácie vzhľadom na tovary, ktoré si do inflačného koša vložia politici. Taký príklad je USA, ktoré uvádza jadrovú infláciu bez ceny potravín a pohonných hmôt, teda komodít, ktoré sú najbežnejšie používané, no zároveň najviac dražejú. Problémy eurozóny spočívajú v jej nekonzistentnosti, ktorá ju napriek relatívne novozavedenej spoločnej mene čoraz viac rozdeľuje,“ približuje Matej Kovařík.

„Príjemným zistením bolo, že väčšina očakávaní sa naplnila, a tým pádom aj stratégie, ktoré z nich vychádzali. Pre mňa osobne to bolo potvrdením, že robíme s tými najlepšími. Princíp diverzifikácie a nie zázračnej krištáľovej gule bol potvrdený aj v téme TOP 12, ktorá pojednávala o základnom portfóliu 12 odporúčaných fondov, ktoré pri zachovaní pravidiel investovania ponúkajú potenciál najvyššieho zhodnotenia aj vzhľadom na súčasnú „neistú" budúcnosť. Každý, kto dnes vyhlasuje zaručené informácie a návody, je s najväčšou pravdepodobnosťou amatér alebo ziskuchtivý obchodník. Náš džob je byť pragmatický a chrániť klienta pred emocionálnym tlakom investovania – či už pozitívnym, alebo negatívnym,“ dodáva Ivan Malý.

Samostatnou témou bola problematika dlhopisov. Petr Šimčák z Pioneer Investments veľmi prakticky predviedol, ako správne čítanie „fact sheetov“ a najmä veličín ako Výnos do splatnosti, Durácia, Priemerný rating a Manažérsky poplatok výrazne zvyšujú profesionalitu a kvalitu poradenstva. Princíp zdravého „sedliackeho“ rozumu víťazí aj tu a podporuje teóriu investičného trojuholníka.

Veľmi silný a emocionálny zážitok priniesla do triedy manažérov investičná hra Wall Street. „V úvode sme boli oboznámení s cieľom hry, pravidlami a výhrou. Mimochodom, vyzbierané peniaze putovali do našej Partners nadácie. Podstatou hry bolo čo najviac rozmnožiť úvodný kapitál (1 milión korún) počas obdobia II. svetovej vojny investovaním do rôznych titulov. Bolo nám prezradené, že najväčší ‚machri‘ spravili 12 miliónov, a pokiaľ si dobre pamätám, boli z radu privátnych investičných bankárov. Ale história je nato, aby sa prepisovala, a tak naša výherná trojica, ktorá sa umiestnila na ‚medailových‘ pozíciách, zhodnotila úvodnú investíciu na viac ako 33 miliónov. Kolegovia, pre nás je to potvrdením, že najväčší profesionáli na trhu sú práve z našej spoločnosti a vzdelávanie, ktoré dostávame, výrazne prekonáva čokoľvek, čo dnes na trhu existuje. Máme právo byť hrdí na to, že sme obchodní partneri spoločnosti, ako je PARTNERS GROUP SK a je len na nás, ako rýchlo a v akom rozsahu sa o nás trh (nielen slovenský) dozvie!“ uzatvára Ivan Malý.

Svojimi neoceniteľnými skúsenosťami priamo z trhu prispel Team Manager Marek Fides, ktorého kvalita prezentácie, zrozumiteľnosť a jednoduchá aplikácia bola skvelým doplnením technických informácií zo strany partnerov.

Téme Ako pracovať s ľuďmi a predovšetkým začínajúcimi spolupracovníkmi sa povenoval Partner spoločnosti Ján Müller. Manažérske zručnosti, ako nastaviť postoje u spolupracovníka, vytvoriť prostredie, byť mu neustále vzorom, ako nastaviť systém vzdelávania a zvyšovať šance na úspech prostredníctvom aktivít, bezpochyby vyriešili množstvo otázok všetkých zúčastnených.