Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Inner Game of Team Leadership

02.05.2014

V polovici januára sa Mário Rybár, Marcel Erent a Iveta Kosibová zúčastnili mimoriadne zaujímavého kurzu. Jeho názov znel trošku tajomne, no obsahoval magické slovíčka ako Team Leadership. A náplňou bolo najskôr pochopenie a následne aspoň čiastočné zvládnutie fungovania vysoko výkonného tímu. Viac o ňom hovorí Mário Rybár, Managing Director.

V polovici januára sa Mário Rybár, Marcel Erent a Iveta Kosibová zúčastnili mimoriadne zaujímavého kurzu. Jeho názov znel trošku tajomne, no obsahoval magické slovíčka ako Team Leadership. A náplňou bolo najskôr pochopenie a následne aspoň čiastočné zvládnutie fungovania vysoko výkonného tímu. Viac o ňom hovorí Mário Rybár, Managing Director.

Hneď na úvod by som rád povedal, že až do momentu seminára som nemal predstavu, čo to vysoko výkonný tím je! Áno, často sa o tom bavíme. Dokonca to z istého uhla pohľadu aj školím a mám pocit, že tam smerujeme, ale... Celé tri dni sa niesli v duchu vykonávania zadaných úloh.  A v tom spočíval aj celý proces a čaro učenia sa. Learning by doing. Byť dnes lepší, než som bol včera. Na to slúžil simulátor, prostredie, ktoré verne odzrkadľovalo realitu a zároveň poskytovalo bezpečie toho, že pokiaľ niečo nevyjde, tak sa nič, okrem toho, že sa niečo naučíme, nestane. Začínali sme jednoduchými úlohami, učili sme sa definovať základné pravidlá fungovania efektívneho tímu, pričom tím tvorili všetci účastníci kurzu, s ktorými sme sa predtým nepoznali.

Môže takéto zoskupenie fungovať ako tím? Navyše efektívny tím? Postupne sa úlohy sťažovali a dostávali sme sa pod tlak. A tam sa začali naplno prejavovať neefektívne návyky, ktoré sme si do kurzu priniesli. Boli úlohy, ktoré nás privádzali do šialenstva. A nielen úlohy. To však nie je nič, čo by sme zo sveta podnikania nepoznali. Je vám to povedomé? Postupne sme prichádzali na to, čo odlišuje výnimočné tímy od tých ostatných. A najmä, ako fungujú ľudia v špičkovo fungujúcich tímoch. Prvou zásadou bolo jasné zameranie sa na cieľ. A maximálne podriadenie sa jeho splneniu! Existujú len dve možnosti. Buď je cieľ splnený, alebo nie. Nič medzi! Zabudnime na to, že sme splnili cieľ na 80 %. Iba splnený, alebo nesplnený.

V tomto prípade je bezpodmienečne nutné zabudnúť na vlastné ego. Jednou zo zásadných vecí, ktoré som pochopil, bolo, že pokiaľ aktuálny návrh riešenia vedie k cieľu, tak nemusím predkladať nový. Tím to iba zdržuje a nejde o to, čí návrh sa realizuje, ale o to, aby sme došli do cieľa. Ako často sa naše debaty zvrhnú na pretekanie, čí návrh je lepší. Inšpiratívne bolo zistenie, že efektivita spočíva v jednoduchosti. Za celý čas sme si definovali 3 princípy fungovania tímu, a to: diskrétnosť, jednomyseľnosť – podelená zodpovednosť a cieľavedomosť. Zároveň sme sa naučili spôsobu pristupovania k úlohám. Celý proces sa skladá z piatich krokov a k ďalšiemu bodu procesu sa pristúpi až po úplnom zvládnutí toho predošlého. A nikdy sa nevraciame späť. O aké kroky teda ide?

   1. Doslova a nahlas si zopakujte inštrukcie.

   2. Vyjasnite si pochopenie inštrukcií.

   3. Vyjasnite si cieľ.

   4. Vytvorte stratégiu.

   5. Konajte.

Posledná vec, ktorú spomeniem, bolo opätovné si uvedomenie skutočnosti, že pokiaľ chceme dosiahnuť niečo skutočne veľkolepé, tak je to možné jedine spolu. Pretože je to práve tím, ktorý disponuje takmer neobmedzenými zdrojmi v podobe hláv a rúk jednotlivých členov tímu.Najzaujímavejší však bol výstup z celého kurzu. To, čo sa mi na začiatku kurzu zdalo nereálne, a to, že by partia, ktorá sa tam dva dni dozadu prvýkrát videla, mohla tvoriť tím, sa stalo skutočnosťou. Dokonca to malo náznaky efektívne fungujúceho tímu. Mal som tendenciu na tých ľudí nazerať nejako inak ako na začiatku. Prešli sme obrovský kus cesty, mnohé veci sme pochopili a naučili sa. A teraz zostáva použiť ich v praxi. A ďalej sa učiť a zlepšovať, jednoducho learning by doing.