Finančná akadémia

02.05.2011

Keďže prioritou spoločnosti je šírenie osvety a podpora finančnej gramotnosti, zamerali sme sa na oblasť vzdelávania. Príležitosť zoznámiť sa so základnými pojmami zo sveta financií a investovania dostávajú študenti prevažne maturitných ročníkov v rámci programu Finančná akadémia, ktorý organizujú spoločnosti Partners Group SK a Pioneer Investments. Študenti si tak obohacujú vedomosti z oblasti investovania, zásad a možností zhodnocovania finančných prostriedkov, ako aj finančného plánovania, tvorby a zhodnocovania rezerv či financovania bývania.

Keďže prioritou spoločnosti je šírenie osvety a podpora finančnej gramotnosti, zamerali sme sa na oblasť vzdelávania. Príležitosť zoznámiť sa so základnými pojmami zo sveta financií a investovania dostávajú študenti prevažne maturitných ročníkov v rámci programu Finančná akadémia, ktorý organizujú spoločnosti Partners Group SK a Pioneer Investments. Študenti si tak obohacujú vedomosti z oblasti investovania, zásad a možností zhodnocovania finančných prostriedkov, ako aj finančného plánovania, tvorby a zhodnocovania rezerv či financovania bývania.

Finančná akadémia odštartovala jar 2011 ďalšou sériou prednášok

Tento rok opäť pokračujeme úspešnou sériou prednášok Finančnej akadémie. Prvou zastávkou prednášajúcich odborníkov bolo mesto Žilina, kde takmer dve stovky žilinských študentov tretích a štvrtých ročníkov diskutovali s odborníkmi z praxe o príčinách vzniku finančnej krízy a o hlavných aspektoch investovania.
Dve žilinské prednášky začali bežným dotazníkom, ktorý zistil doterajšie vedomosti gymnazistov. "Vyplynulo z neho, že žilinský študenti by investovali najmä do nehnuteľností, do akcií a drahých kovov. Informácie získavajú najčastejšie z internetu, televízie a rádia“, uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR.
Okrem Miroslava Ovčarika študentom prednášali Team Manageri Marcela Capuliaková a Peter Ondrúšek zo spoločnosti Partners Group SK, ktorá na projekte dlhodobo spolupracuje.

Poznatky z oblastí investícií a investovania si osvojili aj študenti v Čadci, dňa 25. marca 2011. Team Manager Pavol Michalina zo spoločnosti Partners Group SK vysvetlil študentom základy finančného hospodárenia a poskytol im informácie, ktoré im pomôžu racionálne sa rozhodovať. Mladí študenti sa tak oboznámili o možnostiach zhodnocovania financií a o dôležitosti minimálizácie rizika.
Príjemným prekvapením pre našu spoločnosť bol výsledok dotazníka, ktorý vypovedá o tom, že zo všetkých zúčastnených študentov počulo o Partners Group SK viac ako 70 percent študentov.

V prvý aprílový deň bola šesťdesiatim študentom Súkromného gymnázia v Galante ozrejmená podstata investovania a problematika rizika, ktorá je s týmto spôsobom zhodnocovania peňazí úzko spojená. Dlhodobý projekt zameraný na doplnenie učiva stredoškolákov z oblasti financií sa tu opäť stretol so záujmom študentov aj profesorov.
Okrem Mgr. Maria Mokoša, Regional Sales Manager Pioneer Investments v SR, študentom prednášal Marián Klčovanský zo spoločnosti Partners Group SK.

 

Program vzdelávania na stredných školách v uplynulom roku 2010

Projekt Finančnej akadémie odštartoval v októbri 2010 prednáškou Team Managera Emila Marettu na jednom z bratislavských gymnázií. „Vedenie mladých ľudí k finančnej gramotnosti hodnotím ako veľmi dôležitý prvok vzdelávania obyvateľstva. Som veľmi rád, že túto potrebu si uvedomujú aj stredné školy a že z ich strany prišiel dopyt po takomto vzdelávacom cykle. Na tento dopyt sme hneď zareagovali, veď je naším poslaním viesť ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti,“ približuje Emil Maretta, ktorý hodnotí prístup študentov kladne: „Záujem bol cítiť okamžite, študenti pozitívne vnímali interaktivitu a zapájali sa do tém o budovaní finančného domu, o pôvode a následkoch krízy či pri odstraňovaní mýtov, že zlato a nehnuteľnosti sú vždy bezrizikové a výnosné investície. Boli samostatní, obhajovali svoje tvrdenia a konfrontovali to, čo sa im nepozdávalo. Po prednáške sa mi zverili učitelia, že aj pre nich boli témy prínosné, a keby podobné informácie dostali oni ako žiaci, určite by vedeli lepšie narábať s vlastnými financiami.“

V novembri pokračoval v cykle prednášok Dag Bajtala na gymnáziu v Nitre.
Za jeden z najdôležitejších výstupov študenti považujú možnosť oboznámiť sa so zásadami riadenia osobných financií a dozvedieť sa o chybách, ktorých je potrebné sa vyvarovať. Touto cestou dostávajú študenti návod a príležitosť robiť správne finančné rozhodnutia skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

Cyklus prednášok uzavrela 1. 12. 2010 prednáškou Katarína Dúbravská, Senior Manager. Rovnako na výbornú. Čas, ktorý mala k dispozícii, využila maximálne a oboznámila študentov bratislavského gymnázia so základmi finančnej gramotnosti.