Etiketa spoločenských udalostí

24.04.2015

Recepcie, bankety, špeciálne obchodné stretnutia či rôzne iné spoločenského udalosti sú skvelým priestorom na nadviazanie nových kontaktov a spoznávanie nových obchodných partnerov. Napriek tomu, že mnohé z nich môžu mať menej formálny charakter, základné pravidlá etikety pre ne platia úplne rovnako.

Recepcie, bankety, špeciálne obchodné stretnutia či rôzne iné spoločenského udalosti sú skvelým priestorom na nadviazanie nových kontaktov a spoznávanie nových obchodných partnerov. Napriek tomu, že mnohé z nich môžu mať menej formálny charakter, základné pravidlá etikety pre ne platia úplne rovnako.

 

Podanie ruky

Podanie ruky je dnes mimoriadne významnou súčasťou pozdravu a okrem toho, že vyjadruje náš vzťah k druhým, prezrádza čosi aj o nás samotných. Na základe vášho podania ruky si o vás osoba na druhej strane vytvára prvý dojem, takže dôležitosť tohto aktu skutočne neradno podceniť. Ak sa vám už v minulosti stalo, že ste si v spoločnosti neboli istý tým, či môžete byť iniciátorom podania ruky, vedzte, že ruku podáva ako prvá vždy spoločensky významnejšia osoba. Na vrchole tohto rebríčka je zakaždým žena, pričom výnimkou je len kontakt s ústavnými činiteľmi či diplomatmi a stretnutie s nadriadeným na pracovisku. Vo všeobecnosti však platí, že žena podáva ruku mužovi, starší podáva ruku mladšiemu a nadriadený podriadenému. Pokiaľ ide o stisk ruky, mal by byť stredne silný a trvať maximálne dve sekundy, počas ktorých by ste mali udržiavať očný kontakt. Pri podávaní ruky nezabúdajte na dodržanie správnej vzdialenosti v rozmedzí od 100 do 120 centimetrov. Bližšie sa stojí len pri kontakte s priateľom či rodinou a prílišná vzdialenosť zasa vzbudzuje dojem, že si od osoby držíte odstup. V zimných mesiacoch nie je výnimočné mať na rukách rukavice. V takýchto prípadoch platí, že pokiaľ vy máte oblečené rukavice a druhá osoba nie, musíte sa jej prispôsobiť.

Predstavovanie

Určite poznáte ten nepríjemný pocit, keď vstúpite do miestnosti plnej neznámych ľudí a premýšľate nad tým, ako sa nenásilne začleniť do kolektívu. Najlepší spôsob, ako sa s niekým zoznámiť, je nájsť hostiteľa alebo osobu, ktorá pozná obe strany a vaše zoznámenie sprostredkuje. Pokiaľ ste hostiteľom vy, majte na pamäti, že najskôr predstavujeme spoločensky menej významnú osobu osobe významnejšej, muža žene, mladšieho staršiemu a podriadeného nadriadenému. Zmyslom predstavovania je vytvoriť čo najlepšie predpoklady na následnú konverzáciu, preto nestačí osoby predstaviť len ich menom. U každej osoby vyzdvihnite nejakú jej prednosť, kariérny úspech či zaujímavého koníčka, čím bezpochyby výrazne pomôžete ich ďalšej komunikácii. Ak sa nachádzate v početnejšej spoločnosti, ideálne je zabezpečiť si chvíľu pozornosti a osobu predstaviť všetkým naraz. Pri predstavovaní ďalej platí, že je neprípustné počas neho sedieť a páni by zároveň nemali zabudnúť zapnúť si svoje sako.

Postup pri zoznámení dvoch neznámych párov

1. Muž zo spoločensky menej významného páru predstaví seba a potom svoju partnerku. 

2. Muž zo spoločensky významnejšieho páru predstaví seba a potom svoju partnerku.

3. Spoločensky významnejšia žena podáva ruku menej významnej žene a potom jej mužovi.

4. Spoločensky menej významná žena podáva ruku významnejšiemu mužovi.

5. Spoločensky významnejší muž podáva ruku menej významnému mužovi.

Pomôžte si vizitkou

Ešte pred samotným rozhovorom si navzájom vymeňte vizitky (ak dostanete vizitku ako prvý, automaticky sa od vás očakáva, že na revanš ponúknete tú svoju). Najmä pri zložitých a zahraničných menách tak môžete predísť skomoleniu mena vášho konverzačného partnera. Pri odovzdávaní vizitky udržiavajte očný kontakt a dbajte na to, aby bola otočená smerom k vášmu náprotivku. Na vizitkách v žiadnom prípade neškrtajte a neprepisujte žiadne údaje a pri akejkoľvek zmene si dajte vyrobiť nové.

Konverzácia

Hlavným účelom spoločenských večierkov a recepcií je utužovanie starých známostí, spoznávanie ľudí a získavanie nových kontaktov. Rozhovory prebiehajúce počas týchto spoločenských udalostí sa zvyknú označovať termínom „small talk“, čo značí, že by nemali trvať príliš dlho. Témy rozhovorov by mali byť odľahčené a nekonfliktné. Pri konverzácii s doposiaľ neznámymi ľuďmi sa jednoznačne vyhnite debatám týkajúcim sa zdravotného stavu, háklivých politických tém či vtipov na účet tretích osôb. Konverzáciu sa snažte obmedziť na prostredie, hostiteľa, dovolenky či pracovné úspechy. Vhodným zakončením rozhovoru je náčrt možného spoločného projektu a dohoda, že sa k tejto téme ešte v budúcnosti vrátite.

Môžeme si tykať?

Zatiaľ čo v mnohých krajinách sa tykanie považuje za samozrejmosť hneď od prvého stretnutia, u nás, ale napríklad aj v Nemecku, je v komunikácii so starším človekom či nadriadeným takmer neprijateľné. Automatické tykanie bez predošlého súhlasu sa u nás považuje za prejav dešpektu a neúcty. Tykanie preto navrhuje vždy osoba s významnejším spoločenským postavením. Toto pravidlo neplatí, len pokiaľ ide o vzťahy na pracovisku, kde tykanie navrhuje výhradne nadriadený. V prípade, že vám spoločensky významnejšia osoba navrhla tykanie, ale vy jej chcete naďalej vykať, striktné odmietnutie by bolo veľmi netaktné. Miesto toho dotyčnému naďalej vykajte, alebo sa jednoznačnému oslovovaniu snažte vyhnúť.