Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ekonomické srdce Ázie hostilo 6. kolokvium Pioneer Investments

10.07.2013

Pre konanie už šiesteho ročníka „Colloquia Series“ si investičná skupina Pioneer Investments vybrala Peking, hlavné mesto jednej z najdravších ekonomík sveta. Prestížne ekonomické fórum prebehlo v apríli a pozvanie znovu prijali významní svetoví ekonómovia a uznávaní vedci, medzi ktorými nechýbali laureáti Nobelovej ceny.

Pre konanie už šiesteho ročníka „Colloquia Series“ si investičná skupina Pioneer Investments vybrala Peking, hlavné mesto jednej z najdravších ekonomík sveta. Prestížne ekonomické fórum prebehlo v apríli a pozvanie znovu prijali významní svetoví ekonómovia a uznávaní vedci, medzi ktorými nechýbali laureáti Nobelovej ceny.

Pod mottom „Pretváranie mapy: nové riziká, nové zisky“ sa na dvojdennej akcii diskutovalo o aktuálnych výzvach svetovej ekonomiky vo svetle globalizácie. Prvý ročník týchto stretnutí sa uskutočnil už v roku 2006 v Prahe a pre klientov Pioneer Investments v SR sa stal každoročne prínosnou udalosťou. Na prestížnom podujatí nechýbal, tak ako pri minulých ročníkoch, ani predstaviteľ PARTNERS GROUP SK. Spoločnosť zastupoval Partner Ján Müller.  

„Svetové hospodárske a finančné väzby sú dnes tak úzko prepojené, že výhradne regionálny alebo kontinentálny pohľad už nestačí. Viac ako kedykoľvek predtým je potrebné vnímať udalosti v širšej perspektíve s globálnym nadhľadom. Preto sme tohtoročné kolokvium, našu kľúčovú akciu, usporiadali práve v Číne, ktorej význam pre medzinárodnú ekonomiku a trhy stále rastie,“ hodnotí akciu Sandro Pierri, generálny riaditeľ skupiny Pioneer Investments. Medzi účastníkmi, ktorí v rámci tohtoročného kolokvia predniesli svoje príspevky, patril napríklad Michael Spence, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2001, sir James Mirrlees, nositeľ toho istého ocenenia za rok 1996, Peter Praet, člen predstavenstva ECB či Jin Liqun, predseda dozornej rady China Investment Corporation.

Profesor Spence vo svojej prednáške zdôraznil, že na rozvíjajúce sa trhy už nie je možné aplikovať koncept „jednej všeobecnej kategórie pre všetky“. Význam týchto krajín v globálnej ekonomike a na finančných trhoch rastie. Investori by mali vnímať a rozoznávať špecifikácie a rozdiely medzi jednotlivými ekonomikami, z ktorých si každá v rámci svojho vývoja buduje vlastný ucelený ekonomický systém. „Zatiaľ čo rozdiely medzi jednotlivými rozvíjajúcimi sa ekonomikami sú značné, rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa štátmi a štátmi s vyspelým hospodárstvom sa stiera. Zdá sa, že potreba štrukturálnych reforiem sa určitým spôsobom dotkne každej krajiny, nezávisle od zastaraných prívlastkov, akými sú pojmy ,rozvíjajúce sa‘ alebo ,rozvinuté‘,“ uviedol Sandro Pierri.

Pôvodné vnímanie ekonomických a finančných systémov je nevyhovujúce a náš prístup sa bude musieť vyvíjať v súlade s vývojom globálnych ekonomík. Tejto téme sa vo svojej prezentácii venoval Peter Praet z Európskej centrálnej banky, ktorá by v tomto úsilí mala  zohrať kľúčovú úlohu. Delegáti vo svojich príspevkoch hovorili o kľúčových výzvach a rizikách vyplývajúcich zo súčasnej svetovej finančnej a ekonomickej globalizácie. Účastníci sa venovali tiež Číne ako určujúcemu regiónu svetovej ekonomiky, jej strmému rastu v posledných piatich rokoch a tomu, ako môže Čína zvládnuť výzvy doma i v zahraničí. Bez povšimnutia nezostala ani aktuálna situácia na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch.

„Tohtoročné kolokvium v Pekingu prinieslo veľa zaujímavých myšlienok a pohľadov na ekonomickú mapu sveta. Hranica medzi Západom a Východom, ako bola vnímaná v minulosti, dnes už nie je taká zreteľná,“ hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločnosti skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodáva: „Teší ma, že tradícia týchto prestížnych ekonomických stretnutí na medzinárodnej úrovni sa začala pred siedmimi rokmi práve v Prahe.“

Roman Pospíšil, Pioneer Investments:

Veľkí investori investujú do fondov už dlhšiu dobu pred cyperskou krízou, a to najmä v reakcii na nízke výnosy štátnych dlhopisov, ku ktorým hľadajú alternatívy. Podľa prieskumu si obľúbili najmä dlhopisy s vysokým výnosom, dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy finančných inštitúcií. Vo štvrtom kvartáli dosiahol čistý prítok peňazí do fondov na celom svete sumu 421 miliárd dolárov, pričom asi polovica pripadala na dlhopisové fondy. Pre porovnanie – do akciových fondov pritieklo vo štvrtom kvartáli len 18 miliárd dolárov.

Z regionálneho pohľadu pripadalo najviac prítoku do dlhopisových fondov USA (102 miliárd USD) a Európe (79 miliárd USD). Dlhopisové fondy z regiónu Ázie a Pacifiku zaznamenali prítoky len 31 miliárd USD, tie však boli v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom takmer dvojnásobné. Cyprus určite podporil investície do týchto fondov a možno zvýši i zaujímavosť Ázie ako rastúceho investičného centra.