Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Dni finančnej gramotnosti

03.10.2016

Typ vlastníctva nehnuteľnosti, financovanie vlastného bývania, zabezpečenie ochrany príjmu. Predovšetkým týmto oblastiam sa venoval aktuálny prieskum Nadácie PARTNERS, realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti. Výstupy z prieskumu boli komunikované na tlačovej konferencii, ktorá predchádzala Dňom finančnej gramotnosti v Banskej Bystrici a Bratislave.

Typ vlastníctva nehnuteľnosti, financovanie vlastného bývania, zabezpečenie ochrany príjmu. Predovšetkým týmto oblastiam sa venoval aktuálny prieskum Nadácie PARTNERS, realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti. Výstupy z prieskumu boli komunikované na tlačovej konferencii, ktorá predchádzala Dňom finančnej gramotnosti v Banskej Bystrici a Bratislave.

Splátky hypotekárnych úverov bývajú zväčša najvyššími položkami rodinných rozpočtov slovenských domácností. Navyše, v súvislosti s aktuálnymi úrokovými sadzbami, ktoré naďalej prekonávajú historické minimá, dochádza k rekordnému nárastu zadlžovania Slovákov, čo môže mať do budúcna mimoriadne negatívny vplyv na ich finančnú stabilitu. Aj preto sa Nadácia PARTNERS tento rok rozhodla zamerať pozornosť práve na to, akým spôsobom si ľudia zabezpečujú svoje bývanie, aké úvery a v akej výške využívajú a či sú dostatočne zabezpečení pre prípad dlhodobej straty príjmu. Samotné výsledky prieskumu potvrdzujú, že aj v týchto oblastiach majú Slováci značné rezervy.

Tlačová konferencia

Výsledky prieskumu boli prezentované na tlačovej konferencii za účasti najsledovanejších slovenských médií. Z odbornej stránky tému zastrešili Andrea Straková, Executive Manager PARTNERS GROUP SK a Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas. Prítomným priblížili nielen aktuálnu situáciu týkajúcu sa financovania bývania, ale zároveň ponúkli aj cenné rady, ako si zabezpečiť nové bývanie čo najefektívnejším spôsobom.

Prieskum okrem iného potvrdil skutočnosť, že mladí Slováci sa so zabezpečením vlastného bývania príliš neponáhľajú. Hoci takmer 70 % z nich o tejto téme aktuálne uvažuje, v dôsledku nedostatku financií, respektíve strachu z neschopnosti dlhodobo strácať úver sa doposiaľ neodhodlali pustiť sa do financovania vlastného bývania. Ako hovorí Andrea Straková, Executive Manager PARTNERS GROUP SK, cestou k prekonaniu týchto obáv môže byť test schopnosti splácať úver. „Človek, ktorý uvažuje nad hypotékou, by si mal najskôr skúsiť minimálne pol roka odkladať bokom rovnakú sumu, akú by mesačne potreboval na splácanie úveru. Prostredníctvom toho zistí, či bude schopný splácať úver.“ Pri čerpaní hypotéky je kľúčové brať do úvahy finančné možnosti domácnosti aj s ohľadom na možný budúci nárast úrokov a s tým súvisiace navýšenie mesačnej splátky. Čerpaniu hypotekárneho úveru by preto malo predchádzať vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy, ktorú možno použiť v prípade zvýšených výdavkov či znížených príjmov. Na tento účel môže efektívne poslúžiť aj spomínaný test schopnosti splácať úver.

Pokiaľ ide o ľudí, ktorí už vlastnia alebo spoluvlastnia nehnuteľnosť, 41 % z nich podľa prieskumu využilo možnosť financovania bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru. Priemerná výška úveru sa pritom pohybuje v rozmedzí od 30-tisíc do 50-tisíc eur a priemerná mesačná splátka je na úrovni približne 200 eur. Mnohí Slováci tento rok využili priaznivé podmienky na hypotekárnom trhu a vďaka refinancovaniu hypotéky získali výhodnejšiu mesačnú splátku. „Aby bol prínos zníženej splátky čo najväčší, klienti by mali túto situáciu využiť na budovanie dlhodobých aktív prostredníctvom vhodných nástrojov finančného trhu. Ako však ukázal prieskum, až 41 % z nich plánuje ušetrené finančné prostriedky použiť na bežnú spotrebu. Je to pre nás potvrdenie toho, že potreba zvyšovania finančnej gramotnosti je mimoriadne aktuálna aj vo vzťahu k súčasnej situácii na trhu s hypotékami,“ zdôrazňuje J. Juras.

Najväčším rizikom každého, kto spláca hypotéku, je náhly a dlhodobý výpadok príjmu, ktorý môže mať na domácnosť mimoriadne negatívny dosah. Napriek tomu podľa prieskumu až 28 % Slovákov splácajúcich hypotéku nie je žiadnym spôsobom chránených proti tomuto vážnemu riziku. „Pri ochrane príjmu možno rozlišovať dve základné riziká – dočasnú neschopnosť pracovať (práceneschopnosť), alebo úplnú stratu schopnosti pracovať (invalidita). Zabezpečiť si príjem teda znamená, že v prípade krátkodobého výpadku príjmu – napríklad straty práce, má klient vytvorenú finančnú rezervu a v prípade straty schopnosti pracovať sa ochráni prostredníctvom životného poistenia,“ vysvetľuje A. Straková.

Výstupy komunikované pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti priniesli desiatky mediálnych výstupov. Téme sa venovali známe webové portály tvnoviny.sk, pravda.sk, sme.sk, pluska.skči aktuality.ska mimoriadne cenný priestor si získala v hlavných televíznych novinách TV JOJ a TV Markíza. „Vďaka mediálnemu priestoru v najsledovanejších spravodajských reláciách sme mali možnosť osloviť státisíce Slovákov. Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k verejnej diskusii, ktorá bude mať za následok nárast finančného povedomia o dôležitosti dlhodobého zabezpečenia a o celkovo väčšej zodpovednosti za svoje financie,“ uzatvára J. Juras.

Dni finančnej gramotnosti v Banskej Bystrici a v Bratislave

V mesiaci september mali Slováci opäť možnosť navštíviť stánok Dní finančnej gramotnosti, otestovať si výšku svojho finančného kvocientu a zapojiť sa do súťaže o atraktívne ceny. V dňoch 8. a 9. septembra sa podujatie uskutočnilo v Banskej Bystrici, o necelý týždeň (13. a 14. septembra) sa presunulo do hlavného mesta. Pre spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK to bola jedinečná príležitosť prezentovať finančné služby INAK vo svojom regióne.

„Dni finančnej gramotnosti vnímam ako príležitosť pre ľudí posúdiť svoje znalosti a vedomosti v oblasti financií. Keďže finančná gramotnosť obyvateľov SR je pomerne nízka, považujem za mimoriadne dôležité upozorniť na existujúce nedostatky. Úroveň znalostí a vedomostí má totiž v konečnom dôsledku veľký vplyv na kvalitu nášho života. Na Dňoch finančnej gramotnosti som vnímala, že veľa ľudí je presvedčených o tom, že ich vedomosti sú na vysokej úrovni, avšak po vypracovaní testu sa ukázalo, že väčšine z nich vyšiel priemerný až podpriemerný výsledok. Hoci išlo iba o test, práve na základe vlastných vedomostí človek robí finančné rozhodnutia priamo vo svojom živote, čo mu vo finále môže finančne uškodiť. Pri porovnaní úrovne finančnej gramotnosti ľudí, ktorí aktívne využívajú finančné služby prostredníctvom profesionálov a ľudí, ktorí si financie riadia sami, je badať veľké rozdiely v prospech prvej spomínanej kategórie. Je to spôsobené aj tým, že klienti využívajúci finančné služby podstatne častejšie komunikujú o produktoch a finančných službách, čím sa vlastne finančne vzdelávajú. To má následne dopad aj na ich peňaženku. Preto je absolútne nevyhnutné zvyšovať povedomie ľudí o dôležitosti disponovať aspoň základnou úrovňou vedomostí z oblasti financií,“ približuje význam Dní finančnej gramotnosti Zuzana Hody, Team Manager, ktorá sa zúčastnila podujatia v Banskej Bystrici.