Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Deviate výročie spoločnosti

15.07.2016

Takmer 500 najlepších spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK sa po roku opäť stretlo v priestoroch hotela Doubletree by Hilton, aby spoločne v slávnostnej atmosfére zhodnotili ďalší úspešný rok spoločnosti. Ani tento rok nechýbali zaujímavé témy, povýšenia na nové kariérne pozície či exkluzívny hosť.

Takmer 500 najlepších spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK sa po roku opäť stretlo v priestoroch hotela Doubletree by Hilton, aby spoločne v slávnostnej atmosfére zhodnotili ďalší úspešný rok spoločnosti. Ani tento rok nechýbali zaujímavé témy, povýšenia na nové kariérne pozície či exkluzívny hosť.

Ústredným motívom v poradí deviatej výročnej konferencie bola dôvera, ako jedna z dôležitých hodnôt podmieňujúcich úspech v podnikaní. Na moderátorskú stoličku si tentoraz zasadol Vlado Voštinár, ktorý prítomným predstavil tematický koncept slávnostného dňa, aby následne na pódium pozval prvého prezentujúceho. Svoj pohľad na dôležitosť dôvery v podnikaní publiku priblížil Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s. „Naša spoločnosť bola pred deviatimi rokmi založená na dôvere medzi ľuďmi, ktorí stáli pri jej vzniku. Dôvera je pritom pojem, ktorý sa dá ťažko vyčísliť a definovať. Je náročné ju získať, ale je veľmi ľahké ju stratiť. Keď sme pred deviatimi rokmi začínali, trh nám príliš neveril. My sme sa preto rozhodli budovať dôveru v celom kontexte našich vzťahov. Rozhodli sme sa získať a rozvíjať dôveru našich spolupracovníkov, obchodných partnerov a klientov. Jedným z prvých krokov budovania dôvery bolo, že sme sa ako prví vzdali časti provízie a tú sme pretransformovali do výhodnejších poplatkov. Každá spoločnosť tvrdí, že je na strane klienta, my sme však boli tí, ktorí v prospech klienta podnikli reálne kroky. Za najvýznamnejšiu vec, ktorú sme vďaka dlhodobému budovaniu dôvery dosiahli, považujem skutočnosť, že naši manažéri a riaditelia nadobudli sebavedomie a sebadôveru. Dnes sa tak nielen podieľajú na budovaní našej spoločnosti, ale zároveň sú schopní ju dlhodobo strategicky rozvíjať. A na to som mimoriadne hrdý.“

Aj vďaka dlhodobej dôvere klientov a obchodných partnerov v kvalitu finančných služieb INAK sa spoločnosti každoročne darí zaznamenať rekordné výsledky, či už z pohľadu objemu sprostredkovaných zmlúv, alebo výšky celkových tržieb. Práve obchodným výsledkom, ktoré spoločnosť dosiahla v roku 2015, sa vo svojej prezentácii venoval Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. „Rok 2015 bol pre nás mimoriadny a historicky najúspešnejší, o čom svedčí aj celkový obrat spoločnosti. V porovnaní s rokom 2014 sme v tomto smere zaznamenali nárast o 20 % a tržby našej spoločnosti dosiahli sumu 25 miliónov eur, čo nás radí na druhé miesto na trhu. Absolútnou a bezkonkurenčnou jednotkou sme však v rámci kapitálového trhu, teda z pohľadu sprostredkovaných investícií. Počas uplynulého roka sme našim klientom sprostredkovali investície v objeme viac ako 101 miliónov eur, pričom táto suma predstavuje viac ako 80 % celkového objemu investícií realizovaných všetkými spoločnosťami patriacimi pod Asociáciu finančných sprostredkovateľov. Je to fantastické číslo, ku ktorému by som chcel zagratulovať všetkým spolupracovníkom PARTNERS GROUP SK,“ zhodnotil úspešný rok J. Juras.

V závere roka 2014 odštartovala spolupráca spoločnosti PARTNERS GROUP SK s finančným analytikom Marošom Ovčarikom, ktorá vyvrcholila spustením porovnávacieho portálu Finančný kompas. Webový portál neustále rozširuje svoj obsah a zvyšuje svoju kvalitu, vďaka čomu je zo strany médií často využívaný ako profesionálny a objektívny zdroj informácií. Samotný výkonný riaditeľ portálu M. Ovčarik sa tak už tiež stal neoddeliteľnou súčasťou konferencií spoločnosti. Jeho prezentácia však tentoraz nebola zameraná na portál Finančný kompas, miesto toho využil svoj prehľad o dianí na finančných trhoch a spolupracovníkom priblížil aktuálny stav so zreteľom na oblasť hypoték a investícií.

Dlhodobou snahou PARTNERS GROUP SK je vybudovať značku, ktorej budú ľudia dôverovať pri správe ich osobných financií. Jedným z nástrojov vedúcich k naplneniu tohto cieľa sú aj marketingové aktivity. Práve tejto téme sa po krátkej prestávke venovala Mária Urbanová, marketingová manažérka, ktorá predstavila tohtoročnú marketingovú kampaň a jej jednotlivé prvky. Následne ju čakala veľmi príjemná povinnosť, keď najskôr pripomenula destináciu blížiacej sa Letnej cesty, a vzápätí oznámila mená spolupracovníkov, ktorí sa na základe priebežných výsledkov predbežne nominovali na cestu na Sardíniu. Novinkou v rámci tohtoročnej Letnej cesty je rozšírenie nominačných kritérií aj pre kategóriu budúcich vedúcich, takže týždeň plný relaxu a nevšedných zážitkov si v júli užije rekordný počet účastníkov.

Spolupracovníci si už zvykli, že na výročnej konferencii sa každoročne oznamuje aj destinácia nadchádzajúcej Zimnej cesty, a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. V propagačnom videu sa striedali zábery na krásne pláže so zábermi na úchvatnú faunu a flóru, vodné športy a ďalšie možnosti aktívneho oddychu sa prelínali s pohľadmi na exotickú kultúru a lákavú gastronómiu. Indonézsky ostrov Bali bude pre spolupracovníkov nepochybne obrovskou motiváciou, na ktorej základoch postavia svoje podnikateľské ciele na najbližšie obdobie.

Pred obednou prestávkou bolo na programe ešte oceňovanie členov prestížnej organizácie Million Dollar Round Table. MDRT je medzinárodná organizácia, ktorá združuje finančníkov zo všetkých kontinentov, pričom medzi nimi nechýbajú ani zástupcovia spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Pre každého člena je obrovská česť byť jej súčasťou, pričom na to, aby niečo také dosiahol, musí predovšetkým dôverovať sám sebe a veriť vo svoje schopnosti. A práve o tejto téme prišiel na pódium viac porozprávať Libor Kovalčík, Managing Director. Po skončení jeho prezentácie pozval moderátor na pódium generálneho riaditeľa J. Jurasa, ktorý jednotlivým členom MDRT postupne odovzdal cenné diplomy reprezentujúce ich členstvo v tejto organizácii.

Poobedný program odštartoval exkluzívny hudobný hosť. Husľový virtuóz Filip Jančík spolu so svojou kapelou pripravili skvelé predstavenie, ktoré publiku vlialo ešte viac pozitívnej energie. Okrem toho, že podujatie obohatil o mimoriadny umelecký zážitok, v krátkom rozhovore s V. Voštinárom sa s prítomnými podelil aj o detaily zo svojej doterajšej kariéry. Jeho príbeh bol pre spolupracovníkov ďalším potvrdením toho, že cesta k úspechu má spoločné črty bez ohľadu na oblasť pôsobenia.

Po hudobnom vystúpení F. Jančíka sa na pódiu postupne vystriedali traja úspešní manažéri PARTNERS GROUP SK, ktorý vo svojich prezentáciách priamo nadviazali na tému konferencie a ostatným spolupracovníkom predstavili svoj pohľad na dôveru. Lukáš Nemergut, Executive Manager, sa venoval téme dôvery v službu, Michal Kozák, Executive Manager, prezentoval tému dôvery v ľudí a napokon Ján Šuda, Senior Manager, priblížil tému dôvery v systémové prvky.

S blížiacim sa záverom konferencie prichádzal čas na slávnostné oceňovanie. Ako prvý sa na pódiu objavil Martin Gduľa, Managing Director, ktorý bol ocenený za dosiahnutie historickej produkcie presahujúcej milión bankových jednotiek, vďaka čomu sa stal ďalším členom Millionaire´s Club. Aj on vo svojom príhovore vyzdvihol význam dôvery: „Pár rokov dozadu som absolvoval riaditeľské vzdelávanie, na ktorom som pochopil, že dôvera je najsilnejšia vec na svete. Bez dôvery by nevznikla ani naša spoločnosť a my by sme tu dnes spoločne nesedeli. Existencia dôvery však nie je možná bez uznania. Osobne stopercentne dôverujem tejto spoločnosti, a to hlavne preto, že uznávam jej princípy, jej hodnoty a jej lídrov. Zároveň platí, že uznanie podmieňuje úspech. Nám sa v riaditeľstve aktuálne podarilo dosiahnuť jeden takýto úspech, za čo by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí na ňom participovali, a chcel by som vyjadriť uznanie každému jednému spolupracovníkovi z nášho tímu.“  

Prvý polrok 2016 prial aj spolupracovníkom, ktorí si prostredníctvom mimoriadnych obchodných výsledkov zabezpečili povýšenie na novú kariérnu pozíciu. Monika Čupková, Slávka Kováčiková, Tomáš Porubský, Richard Roháľ a Martin Vlčák sa stali novými Team Managermi spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Vyvrcholenie slávnostného dňa však nasledovalo až vzápätí. Dosiahnuť pozíciu Senior Directora sa totiž podarí iba tým skutočne najlepším. V tomto roku sa k nim oficiálne zaradil aj Mário Rybár, ktorý si počas príchodu na pódium vyslúžil zaslúžené standing ovation. „Dôveru vnímam ako jednu z najdôležitejších ingrediencií nielen v rámci budovania vzťahov, ale aj z pohľadu celého biznisu. Financie sú mimoriadne intímna oblasť, takže komunikovať o tejto téme s klientom vyžaduje vysokú úroveň dôvery. Ešte možno väčšiu dávku dôvery však vyžaduje práca so spolupracovníkmi. Dôvera ako taká napomáha ich rozvoju a tomu, aby mohli oveľa jednoduchšie uvoľňovať svoj potenciál a získavať sebavedomie. Počas mojej kariéry sme narástli z výkonu o niečo viac ako 4 100 bankových jednotiek na výkon na úrovni presahujúcej 31 000 bankových jednotiek, čo predstavuje nárast o stovky percent. Dosiahnuť niečo také, pochopiteľne, nie je možné samostatne. Kľúčovú úlohu budú v tomto smere vždy zohrávať spolupracovníci, ktorí sú súčasťou tímu. Moje poďakovanie preto patrí každému spolupracovníkovi, ktorí k tomu prispel prostredníctvom toho, že pozitívne ovplyvňoval nielen seba, ale celú štruktúru,“ vyzdvihol prínos svojich spolupracovníkov M. Rybár.

V úplnom závere konferencie sa na pódium vrátil vzácny hudobný hosť, ktorý zahral zopár ďalších skladieb na počesť povýšeným spolupracovníkom. Onedlho ho doplnili predstavitelia vedenia spoločnosti, aby si spoločne symbolicky pripili na oslavu deviateho výročia PARTNERS GROUP SK.