Deň otvorených dverí v Košiciach

30.06.2015

Každý náš klient je súčasťou našej spoločnosti, teda aj našich cieľov, vízií a stratégií. Len spokojný a nadšený klient dokáže zabezpečiť dlhodobý úspech, neustály rozvoj, rast, neobmedzený potenciál a zároveň dobré meno. Dlhodobým cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je poskytovať profesionálnu finančnú službu naviazanú na fungujúcu pobočku. Víziou je zvýšiť dostupnosť služby formou nových pobočiek a klientskych centier.

Každý náš klient je súčasťou našej spoločnosti, teda aj našich cieľov, vízií a stratégií. Len spokojný a nadšený klient dokáže zabezpečiť dlhodobý úspech, neustály rozvoj, rast, neobmedzený potenciál a zároveň dobré meno. Dlhodobým cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je poskytovať profesionálnu finančnú službu naviazanú na fungujúcu pobočku. Víziou je zvýšiť dostupnosť služby formou nových pobočiek a klientskych centier.

Dlhodobý úspech firmy nie je v jej obratoch, ale v spokojnosti klientov. S týmto heslom sa v piatok 15. mája 2015 v priestoroch kancelárie na Mlynskej 6 v Košiciach konal po prvý raz Deň otvorených dverí. Celá akcia sa pritom niesla v duchu osláv ôsmeho výročia založenia spoločnosti. „Myšlienka zorganizovať takúto akciu prišla oveľa skôr, keď sme sa na jednej z januárových porád rozprávali o tom, ako ešte viac v našej štruktúre podporiť nábor a s tým súvisiaci projekt pobočiek. Zamýšľali sme sa nad tým, ako zapojiť a vtiahnuť našich klientov do našich projektov a ako im čo najefektívnejšie odprezentovať ciele a víziu našej spoločnosti v krátkom čase. Zo spoločnej diskusie vzišiel nápad zorganizovať Deň otvorených dverí,“ vysvetľuje Jana Jurčová, Senior Manager.

Každý spolupracovník v tíme mal svoju úlohu. Jeden zabezpečil pozvánky, iní sa starali o výzdobu, pohostenie či prezentačné materiály vo forme brožúr a videoprojekcií. Ďalší zasa prišli s nápadom pripraviť pre klientov malý darček, ktorý obsahoval okrem iného aj prílohu Hospodárskych novín, v ktorej bol komunikovaný zisk prestížneho ocenenia Diamanty slovenského biznisu. V rámci príprav sa nezabudlo ani na najmladších klientov, pre ktorých bol pripravený detský kútik. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu účasť sa pozvánky realizovali rôznymi formami – osobne, telefonicky, poštou, resp. mailom.

Pobočka svoje dvere otvorila nielen existujúcim klientom, ale aj tým, s ktorými by spolupráca ešte len mohla odštartovať. Medzi pozvanými nechýbali ani predstavitelia obchodných partnerov, s ktorými pobočka spolupracuje. Balónová výzdoba v korporátnych farbách či veľká osmička zavesená z balkóna pútali pozornosť okoloidúcich už od ranných hodín. Na klientov čakalo 14 profesionálov, ktorí sa spolu s dvoma šarmantnými asistentkami starali o to, aby návštevníci zažili výnimočný deň. Na privítanie bol pre každého pripravený drobný prípitok a občerstvenie.

„Jedným z cieľov Dňa otvorených dverí bolo poďakovať sa existujúcim klientom za doterajšiu spoluprácu. Klienti mali možnosť osobne sa zoznámiť s jednotlivými spolupracovníkmi a manažérmi pracujúcimi na pobočke. Prostredníctvom predstavenia úspechov spoločnosti dosiahnutých za osem rokov sme sa snažili rozšíriť ich povedomie o našej značke. Chceli sme dosiahnuť, aby boli hrdí na to, v akej spoločnosti sú klientmi, a tiež im dokázať, že si zakladáme na dlhodobých vzájomných vzťahoch. Darilo sa nám to aj vďaka oceneniu Diamanty slovenského biznisu za rok 2014, oceneniu Hermes za inštitucionálny projekt v roku 2010 či pri objasňovaní princípov etického kódexu,“ hovorí Miroslava Vizváry, Consultant.

Pre klientov bola pripravená časová os, na ktorej boli zosumarizované historické míľniky od založenia spoločnosti v roku 2007 až po aktuálne dianie v roku 2015. Klienti sa tak mohli postupne oboznámiť s tým, čo nové spoločnosť PARTNERS GROUP SK v každom roku priniesla a čo sa jej podarilo dosiahnuť. Veľmi to zaujalo aj predstaviteľov obchodných partnerov, ktorí spolupracovníkov doposiaľ vnímali väčšinou ako obchodníkov. Vďaka tejto návšteve sa mohli bližšie zoznámiť s filozofiou spoločnosti a s tým, čo to znamená poskytovať finančné služby INAK. Deň otvorených dverí bola unikátna príležitosť vysvetliť im podnikateľský koncept a strategické ciele spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

„Na umocnenie zážitku sme pripravili videoprojekciu, v ktorej sme všetky udalosti chronologicky zosumarizovali formou krátkych videí za každý rok. Návštevníci sa tak mali možnosť postupne oboznámiť s reklamnými kampaňami, zostrihmi z otvorení roka, významnými konferenciami a TV spotmi podporujúcimi rôzne projekty. Bol to skvelý nástroj a bolo zaujímavé sledovať, ako tieto videá vnímajú pozvaní hostia. Mali sme úžasný priestor na to, aby sme im jednotlivé projekty mohli ešte viac priblížiť a objasniť,“ približuje Lucia Jeremiášová, Team Manager.

Návštevníci tiež mali možnosť otestovať si výšku svojho finančného kvocientu a následne získať cennú spätnú väzbu o úrovni svojich vedomostí z finančnej oblasti. Nechýbala ani miestnosť, v ktorej boli vystavené ocenenia spolupracovníkov zo štruktúry J. Jurčovej.

Dôležitým cieľom Dňa otvorených dverí bolo využitie potenciálu na prezentovanie podnikateľských príležitostí. Úvodom do rozhovorov bolo spravidla predstavenie projektu pobočiek, po ktorom nasledovala komunikácia s využitím náborového prezentátora so zámerom dohodnutia ďalšieho stretnutia, prípadne zisku ďalších odporúčaní na spoluprácu. Náborové aktivity boli zároveň skvelou prípravou na nadchádzajúce Welcome semináre, ktoré bude zastrešovať Marcel Kohút, Partner.

„Znakom toho, že sa nám tento pilotný projekt vydaril, sú vyjadrenia našich klientov a známych, od ktorých prichádzajú iba pozitívne spätné väzby. Mnohí z nich nevedeli, čo všetko spoločnosť PARTNERS GROUP SK za osem rokov poskytovania finančných služieb dokázala a aké má dnes postavenie na finančnom trhu,“ hovorí M. Vizváry, ktorú dopĺňa L. Jeremiášová: „Azda najkrajšia spätná väzba je, keď vám klient pri rozhovore povie: Ani som netušil, že som klientom takej úspešnej spoločnosti, alebo keď vám zamestnanec z banky na základe predstavenia našej filozofie povie: Veď vy vlastne robíte záslužnú vec pre celý trh. Všetky tieto vyjadrenia nás len utvrdili v tom, že môžeme byť právom hrdí na to, čo robíme a v akej úžasnej spoločnosti máme možnosť podnikať. Výstupom sú aj noví potenciálni spolupracovníci, ktorí nastúpia do vzdelávania.“

Dňom otvorených dverí sa však pre spolupracovníkov z pobočky na Mlynskej ulici v Košiciach práca v oblasti náboru neskončila. Práve naopak, ešte sa len začína.

„Mnohí z nás si v tento deň len pripravili pôdu na to, aby sa so svojimi známymi v najbližšom období opäť stretli a povenovali sa tejto téme detailnejšie. V každom prípade sme vďační za skúsenosť, ktorú sme touto akciou získali. V tomto trende budeme pokračovať aj v budúcom roku a už teraz vieme, aké novinky prinesieme našim návštevníkom. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým kolegom za úžasnú pomoc a množstvo nápadov, ktorými prispeli k tomu, aby bol tento deň skutočnou podporou nášho podnikania,“ hodnotí úspešné podujatie J. Jurčová.