CSC seminár

04.01.2012

Kvartálne vyhodnotenie obchodných výsledkov štruktúr Senior Managerov Pavla Šuleja a Mária Rybára bolo spojené s povyšovaním najlepších.

Kvartálne vyhodnotenie obchodných výsledkov štruktúr Senior Managerov Pavla Šuleja a Mária Rybára bolo spojené s povyšovaním najlepších.

Keďže obe štruktúry dosiahli historicky najlepšie kvartálne výsledky, bolo čo oslavovať a prejavilo sa to aj na počte povýšení. Štruktúra M3 Pavla Šuleja v treťom kvartáli dosiahla výsledok 38 129 BJ a štruktúra M3 Mária Rybára 34 348 BJ. Pozvanie prijal aj Partner spoločnosti Ján Müller.

Prezentácie si medzi seba rozdelili povýšení manažéri, ktorí sa podelili o skúsenosti s vedením nováčikov, nábormi, nástrojmi na rast 500 % a novými pohľadmi na cashflow kvadrant. Záverečnú prezentáciu výborne zvládol úspešný absolvent ukončeného kurzu majiteľov Róbert Ullmann.

Vyvrcholením povýšení bolo uvedenie nového Senior Managera pri „standing ovation“, Tomáša Krídla.

CSC seminár ukázal výsledky systematickej práce v štruktúrach a vniesol novú motiváciu pri povýšeniach na 4Q. Ciele oboch štruktúr sú opäť rekordné a prinesú výnimočný záver roka.

 

Povýšenia v štruktúre Mária Rybára:
Pozícia Consultant: Andrea Zervanová, Michal Heriban, Barbara Kajtárová, Zuzana Krišandová, Lenka Slezáková, Ján Kovačič, Dominika Kosmálová, Kristína Jurčová, Lenka Jablonovská, Martina Křivánková, Lucia Kimijánová, Eva Gocníková

Pozícia Senior Consultant: Zoltán Vedrödy, Martina Rákaiová, Natália Lazovská

Povýšenia v štruktúre Pavla Šuleja:
Pozícia Consultant: Karol Šiman, Monika Berecová, Samuel Jahelka, Zuzana Zábojníková, Jana Francisciová, Natália Mišurová, Martin Halmo, Roman Csiba, Michal Tomek

Pozícia Senior Consultant: Samuel Schottert, Petra Fidesová

Na slávnostných povýšeniach nechýbali povýšenia nových Team Managerov, čo je prísľub ďalšieho rastu v štruktúrach. Povýšenia na pozíciu Team Manager:
Dušan Jaroš
Branislav Kachnič
Andrea Šestáková

Povýšenie na pozíciu Senior Manager:
Tomáš Krídl