Chcem byť pre ľudí vzorom

15.01.2013

Povýšenia nechýbali ani v štruktúre Managing Directora Pavla Šuleja. V rámci C-SC seminára organizovaného v Leviciach, na ktorý prijal pozvanie i Partner Ján Müller, bolo popri princípoch podnikania a budovania štruktúr na programe aj povýšenie Senior Managera Michala Jurovčíka.

Povýšenia nechýbali ani v štruktúre Managing Directora Pavla Šuleja. V rámci C-SC seminára organizovaného v Leviciach, na ktorý prijal pozvanie i Partner Ján Müller, bolo popri princípoch podnikania a budovania štruktúr na programe aj povýšenie Senior Managera Michala Jurovčíka.

Čo považujete za najdôležitejšie pre úspešné podnikanie vo finančných službách?

Kombináciu schopnosti vidieť víziu a ísť za ňou. Je to, samozrejme, zjednodušene povedané. Úspech totiž závisí od množstva faktorov. Čím je viac tých, ktoré môžem a chcem ovplyvniť, tým sa mi šance na úspech zvyšujú. Úspech predurčujú skúsenosti, zručnosti a schopnosť obklopovať sa šikovnými ľuďmi. Nesmieme zabúdať ani na sebadisciplínu a vytrvalosť. Vždy som tvrdil, že najvytrvalejší v tomto podnikaní sú zároveň aj najúspešnejšími. Tí, ktorí mohli mať na začiatku väčšie šance uspieť a neboli dostatočne vytrvalí, tu už nie sú.


Kedy ste začínali a ako vyzerali vaše začiatky?

Je to desať rokov. Vtedy som pochopil potenciál služby. Ak mi informácia prinesie profit, musí ho priniesť aj ľudom v mojom okolí. Netušil som, že je oveľa dôležitejšie zaoberať sa myšlienkou, akú veľkú budem mať firmu, ktorá tú informáciu bude ľuďom posúvať. A že sa to vôbec dá. Dnes viem, že ten potenciál je  obrovský. S každým úspechom prichádzam na to, že som akoby stále na začiatku. V tom je tento biznis zaujímavý a fascinujúci.

Ktorý moment považujete vo svojej kariére za najdôležitejší?

Vždy som patril medzi dobrých obchodníkov, historicky aj najúspešnejších. Zlom nastal vtedy, keď som pochopil, prečo vlastne úspešný som. Vtedy som si povedal, že musím byť schopný naučiť to aj niekoho iného. Iba vtedy to má aj podnikateľský zmysel.

Čo vás motivuje?

Tých motívov počas kariéry bolo, je aj bude viac. Sebarealizácia, pomoc iným, samotná práca s ľuďmi. A tiež súťaživosť je to, čo ma posúva dopredu. Vždy som chcel patriť medzi tých, ktorí môžu byť vzorom pre svojich ľudí.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Sú veľké. V podnikaní to ani inak nejde. Obrat, rast a zisk sú z toho podnikateľského hľadiska najdôležitejšie slová. Navyše, získaná skúsenosť mi môže dať ešte väčšie šance byť úspešným a  najmä urobiť úspešným niekoho iného. Ešte nie je čas povedať, že som s niečím spokojný. Na druhej strane som hrdý na seba a ľudí, pretože sme sa za ten čas veľmi posunuli.