C-SC Seminár

03.08.2011

Kvartálne C-SC semináre sú medzi spolupracovníkmi Partners Group SK veľmi obľúbené. Okrem príjemnej zábavy nechýbajú ani povýšenia.

Kvartálne C-SC semináre sú medzi spolupracovníkmi Partners Group SK veľmi obľúbené. Okrem príjemnej zábavy nechýbajú ani povýšenia.

Počas C-SC seminára, ktorý sa konal na prelome apríla a mája 2011 v štruktúre Managing Directora Milana Drugdu, boli spolupracovníci rozdelení do troch skupín - na nových spolupracovníkov (tzv. Post info), kariérny seminár a skupinu konzultantov a manažérov. Vo dvoch z nich boli súčasťou programu aj témy pánov Ľubora Vrláka a Tomáša Masničáka zo spoločnosti AXA. Väčšinu času sa však venovali témam súvisiacim s kariérou, so získavaním a s motiváciou spolupracovníkov. „Dôležité pre rozvoj vlastného podnikania na obchodníckych a nižších manažérskych pozíciách je pravidelný osobný výkon, a preto sme sa v skupine konzultantov venovali aj téme poradenstva u klienta," približuje Executive Manager Andrea Straková. Vyvrcholením prvého dňa bolo večerné slávnostné vyhodnotenie uplynulého kvartálu, uvedenie spo- lupracovníkov do riaditeľskej siene slávy a v závere slávnostné povýšenia.

 

Na pozíciu Consultant boli povýšení:

Alexandra Janktová

Jana Svitková

Eva Džubáková

Rastislav Čambor

Katarína Baková

Samuel Goruška

Roman Maslík

Patrik Steinberger

Petra Lorincová

Lukáš Antal

 

Na pozíciu Senior Consultant boli povýšení:

Ivana Vysoká

Marián Hagara

 

Na pozíciu Team Manager boli povýšení:

Adriana Adamkovičová

Katarína Burjanová