AMUNDI SVETOVÉ FÓRUM

22.08.2019

Amundi svetové fórum každoročne prináša vrcholový zážitok z oblasti financií a investícií. Združuje najuznávanejších odborníkov a popredné osobnosti zo sveta financií a ekonómie, ktorí prednášajú na aktuálne témy.

Aktuálneho ročníka mali možnosť zúčastniť sa na pozvanie spoločnosti Amundi Ján Müller, Partner spoločnosti, a Libor Kovalčík, Senior Director. „Pozvanie na toto podujatie bola zo strany spoločnosti veľká investícia do môjho osobnostného rozvoja,“ konštatuje Libor Kovalčík. „Je to potvrdenie vysokej úrovne vzdelávania na každej kariérnej pozícii. Vážim si čas a komunikáciu s Partnerom spoločnosti počas týchto dní, ktorá ma zahrnula do stratégie firmy.“
Zážitkom bolo už samotné dejisko konferencie. Konala sa priamo v Louvri, večera sa konala v záhradách múzea Rodin. Možnosť stráviť čas s vedením Amundi Česká republika a Slovensko bolo potvrdením, že spoločnosť pracuje s najväčšími a najlepšími na svete. Spíkrami konferencie boli zvučné mená, nositelia Nobelovej ceny a vysoko cenení odborníci. Debatovalo sa na rôzne témy. „Z pohľadu investorov, správcovských spoločností, je potrebné sa vo svete plnom zmien nielen zorientovať, ale aj prebrať zodpovednosť,“ približuje L. Kovalčík. „Napríklad zodpovednosť za životné prostredie rozhodnutím investovať do firiem, ktoré sú ekologicky orientované. Potvrdil som si tiež opäť dôležitosť našej služby, predovšetkým pri pomoci klientom. Pretože čím sú veci zložitejšie, tým je potrebnejšie, aby sa im venoval odborník. Klienti sú voči produktom v pozícii užívateľov. Tak ako je to s autami, ktoré máme čoraz rýchlejšie, bezpečnejšie, výkonnejšie, no sami v garáži si ich opravovať nevieme. Podobne vo financiách je potrebná služba – servis.“