Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

6. výročie spoločnosti

10.07.2013

Šesť rokov pôsobenia na trhu finančných služieb oslávila spoločnosť PARTNERS GROUP SK konferenciou, ktorá patrí už k tradičným termínom v kalendároch spolupracovníkov. Päťsto najlepších zo spoločnosti dostalo pozvánku na toto prestížne podujatie. Hostia mali možnosť opäť si vychutnať kvalitný a bohatý program a dozvedieť sa mnohé užitočné informácie.

Šesť rokov pôsobenia na trhu finančných služieb oslávila spoločnosť PARTNERS GROUP SK konferenciou, ktorá patrí už k tradičným termínom v kalendároch spolupracovníkov. Päťsto najlepších zo spoločnosti dostalo pozvánku na toto prestížne podujatie. Hostia mali možnosť opäť si vychutnať kvalitný a bohatý program a dozvedieť sa mnohé užitočné informácie.

 Iba malé časti, ktoré do seba zapadajú a spolupracujú, tvoria silný celok. To bol motív celej konferencie a symbolicky ho hosťom pripomínala skladačka puzzle. Už pri registrácii si hostia prevzali jednotlivé malé kúsky a v priebehu celej konferencie ich skladali do gigantickej skladačky. Spoločné úsilie sa oplatilo a prinieslo výsledok na konci konferencie – logo spoločnosti postavené z puzzle skladačky. Spolupracovníci vytvorili silnú značku tak, ako ju tvoria denne pri vykonávaní svojich aktivít.

Prvú skladačku do puzzle priniesol na pódium predseda predstavenstva Partners Group Holding SK, a. s., Bohuslav Benedek. Jeho úvodný príhovor poskytoval reflexiu o najvýznamnejších míľnikoch z histórie spoločnosti, no ako sám poznamenal, tie tvoria základné piliere jej ďalšieho úspešného fungovania. Na pódiu ho vzápätí vystriedal generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Juras, aby vo svojej prezentácii zhrnul výsledky spoločnosti za prvé mesiace roku 2013 a dotkol sa aj aktuálnej situácie na finančnom trhu. Vo svojej prezentácii tiež spomenul najvýznamnejšie projekty Nadácie PARTNERS, ako vedomostnú súťaž pre stredoškolákov Finančný kompas, vzdelávací cyklus Finančná akadémia či ďalšie z činností pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti.

Hosťom konferencie z radov partnerských finančných inštitúcií bol nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Generali Slovensko Roman Juráš. Jeho príhovor k spolupracovníkom mapoval zaujímavé momenty v histórii spoločnosti Generali, ako aj spoluprácu oboch spoločností. V závere odovzdal predsedovi predstavenstva Bohuslavovi Benedekovi symbolickú tabuľu Generali.

Po krátkej prestávke sa slova ujala marketingová riaditeľka Jana Mokráňová. Najprv predstavila úspešný marketingový projekt Dni finančnej gramotnosti, ktorý priniesol finančnú gramotnosť medzi ľudí a v nákupných centrách najväčších slovenských miest poskytol exkluzívny priestor pre prezentáciu značky PARTNERS GROUP SK a jej spolupracovníkov. Nasledovalo obľúbené vyhodnocovanie ciest. Hostia konferencie sa oboznámili s aktuálnou situáciou priebežných výsledkov nominácie na letnú cestu spoločnosti a následne sa prostredníctvom pútavého videa oboznámili s destináciou plánovanej zimnej cesty 2014, ktorou sú atraktívne Seychely.

Dlho očakávanou informáciou bola hodnota akcie akciového programu Partners For You®. V ďalšej časti programu ju spolupracovníkom predstavil Bohuslav Benedek. Po krátkom úvode, v ktorom zhodnotil doterajší priebeh akciového programu, odhalil maketu symbolizujúcu aktuálnu hodnotu akcie Partners For You® – 1,11.

Pracovnú atmosféru vystriedala motivačná, a to ihneď ako moderátor konferencie Slávo Jurko ohlásil príchod tajného hosťa konferencie, ktorým bol futbalista Martin Škrteľ. Jeho rozprávanie o uplynulej sezóne, no i ďalších plánoch a osobných postojoch pri svojej športovej kariére počúvali hostia konferencie s nesmiernym záujmom. Nasledovala neodmysliteľná autogramiáda a všetci si trpezlivo vystáli rad na podpis a fotografiu s úspešným a sympatickým športovcom.

Popoludnie už tradične znamenalo slávnostnú časť konferencie venovanú spolupracovníkom, ktorí svojimi výkonmi dosiahli ohodnotenie či kariérny postup. Ako prvý sa ujal slova Mário Rybár, Managing Director, aby predstavil prestížnu asociáciu theMillionDollarRound Table. Vo svojej prezentácii sa dotkol nielen toho, čo členstvo v nej znamená a aké výhody z neho plynú, ale upútal tiež postrehmi a skúsenosťami užitočnými pre kariérny a osobnostný rozvoj. Nasledovalo uvítanie nových členov MDRT, ktorí si prezvali z rúk generálneho riaditeľa diplom potvrdzujúci členstvo a pamätné luxusné pero.

Nesmierne motivačnou časťou každej konferencie sú slávnostné povýšenia a inak tomu nebolo ani tentoraz. Po povýšených na pozíciu Team Manager, ktorí každý odpovedali na otázky nevyspytateľného moderátora, nasledovali vyššie manažérske pozície – Juraj Hyžný povýšený na pozíciu Executive Manager a Peter Bigoš na pozíciu Senior Manager. Druhý v poradí podpísal i manažérsky dodatok neoddeliteľne patriaci k ceremónii povýšenia na túto pozíciu. Každý z nich sa hosťom prihovoril a odovzdal nielen svoje bezprostredné dojmy, no i pár postrehov a odporúčaní pre kariérny postup.

Vyvrcholením povýšení bolo povýšenie Pavla Šuleja na pozíciu Senior Director. Fanfáry a zvukové a pyrotechnické efekty ho sprevádzali cestou na pódium, na ktorom si mohol vychutnať standingovation. Nasledujúca prezentácia priblížila viacero podnetných rád a odporúčaní a Pavol Šulej zaujal mimoriadne motivačným a podnetným príspevkom.

Záverečné slovo patrilo Partnerovi spoločnosti Jánovi Müllerovi, ktorý vo svojom krátkom príhovore zhrnul najdôležitejšie momenty a aktuálne témy a doložením poslednej časti puzzle do stavebnice aj pomyselne uzavrel celú konferenciu. Nasledoval už len odchod hostí domov, drobný darček a emócie, ktoré doznievali ešte niekoľko dní.

Rozšírenú galériu fotiek zo 6. výročia spoločnosti nájdete tu.